Rewitalizacja Targówka

12
Share

Unia Europejska da pieniądze, samorządowcy i społecznicy pomysły. Ma być fajnie – wreszcie także u nas.

Nowy Zintegrowany Program Rewitalizacji miasta ruszy w 2014 roku i potrwa do roku 2020. Tak przynajmniej zapowiadają władze Warszawy, które właśnie poinformowały, że w najbliższych latach rewitalizacją zostaną objęte przede wszystkim fragmenty trzech dzielnic po naszej stronie Wisły: prawie cała Praga Północ, spore kawałki Pragi Południe oraz niemal całe dwa Targówki – Mieszkaniowy i Fabryczny.

U nas szczególna intensywna rewitalizacja ma nastąpić w dwóch punktach:
•  Targówek Mieszkaniowy w obrębie ulic Święciańska – Radzymińska – Rajgrodzka.
•  Targówek Fabryczny w obrębie ulic  Naczelnikowska – Ziemowita – Klementowicka.

Co się dokładnie wydarzy i na co pójdą unijne pieniądze na razie wiadomo tylko bardzo ogólnie. Głównymi zadaniami rewitalizacji mają być:
•  poprawa dostępności komunikacji i jakości transportu,
•  integracja mieszkańców,
•  wprowadzenie ogólnomiejskich funkcji:
o  kulturalnych,
o  gospodarczych,
o  turystycznych.
•  poprawa jakości przestrzeni.

Dodatkową podpowiedzią może być taki sam program realizowany w latach 2005-2013 przede wszystkim w centralnych dzielnicach Warszawy i na Pradze. Tam na realizację projektów z zakresu rewitalizacji przeznaczono łącznie kwotę ponad 369 mln zł. W tym czasie na obszarach rewitalizowanych (wg wyliczeń urzędu miasta):

Na mapie zaznaczono elementy rewitalizacji Warszawy w latach 2005-2013. Ciekawe, jak będzie wyglądała taka mapa za kilka lat...

Na mapie zaznaczono elementy rewitalizacji Warszawy w latach 2005-2013. Ciekawe, jak na takiej mapie za kilka lat będzie wyglądał Targówek…

•    zorganizowano 900 imprez i wydarzeń turystycznych i kulturalnych,
•    zaadaptowano na cele gospodarcze 5 lokali, na cele kulturalne i/lub turystyczne 3 lokale, na cele społeczne 12 lokali.
•    zorganizowano 26 projektów społecznych,
•    poddano remontowi/przebudowie 16 budynków o znaczeniu historycznym,
•    zrewitalizowano 164 tys. m2 terenów zieleni, 72 tys. m2 obszarów miejskich, 42 tys. m2 obszarów powojskowych,
•    zbudowano lub zmodernizowano 57 tys. mb ciągów komunikacyjnych,
•    zainstalowano 37 działających obecnie punktów systemu monitoringu bezpieczeństwa.

Czy na Targówku Mieszkaniowym i Fabrycznym będzie podobnie? Dowiemy się wkrótce. Już w najbliższych tygodniach założenia do Zintegrowanego Programu Rewitalizacji na lata 2014-2020 powinny zostać zaprezentowane wszystkim mieszkańcom dzielnicy (ale gdzie i kiedy – szczegółów na razie brak). Po tych konsultacjach cały plan ma zostać przedłożony Radzie Miasta w pierwszym kwartale 2014 roku.

12
0
Co myślisz na ten temat? Napisz swój komentarzx