Bunt na Bródnie: mieszkańcy bronią drzew obok szkoły podstawowej

35
Share

Urzędnicy twierdzą, że większość z 45 drzew jest chorych i ubumarłych – okoliczni mieszkańcy zaprzeczają. [AKTUALIZACJA: ODPOWIEDŹ URZĘDU DZIELNICY]

Drzewa rosną wokół szkoły podstawowej nr 277 przy ul. Suwalskiej 29 od kilkudziesięciu lat i do tej pory nikomu nie przeszkadzały. Ale w poniedziałek 1 grudnia zaczęła się ich wycinka. Pod topór ma trafić łącznie 45 lip, klonów, topol i świerków, na razie ścięto dopiero kilka. Powód? Budowa drogi przeciwpożarowej (de facto poszerzenie istniejącego chodnika) oraz placu zabaw.

O ścięciu zadecydowali urzędnicy z Targówka. W oficjalnym uzasadnieniu decyzji większość drzew jest zakwalifikowana jako „nierokujące na przeżycie” i „stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa”. Tylko 13 z nich zostało uznanych za zupełnie zdrowe (ale przeszkadzające budowie drogi). Mieszkańcy ulicy Suwalskiej mają na ten temat zupełnie inne zdanie.

Drzewa są zdrowe i mocne. Latem pełne zielonych liści i śpiewu ptaków

– zapewnia nas pani Beata Sobolewska, która jako pierwsza zauważyła wycinkę i zorganizowała akcję w obronie drzew.

Prostestujący z ul. Suwalskiej twierdzą, że wbrew temu, co zapisano w oficjalnych papierach, zdecydowana większość drzew jest zdrowa.

Orzeczenie, że drzewo umiera albo obumarło, w konsekwencji kwalifikuje je jako zagrażające i wycinka jest bezkarna

– podkreśla pani Beata.

Za ścięcie 13 oficjalnie zdrowych drzew od razu została naliczona gigantyczna kara za zniszczenie zieleni: ponad 657 tysięcy złotych. Jednak gdyby za zdrowe uznano wszystkie 45 drzew, kara szłaby w miliony złotych. A dzielnica nie będzie musiała uiszczać nawet tych 657 tysięcy, jeśli w ciągu roku zasadzi w okolicy raptem 10 nowych drzew.

Wycinka drzew na ul. Suwalskiej / fot. Beata Sobolewska

Mieszkańcy podkreślają także, że drogę pożarową dałoby się poprowadzić bez wycinki – trzebaby ją tylko nieco przesunąć na sąsiedni pusty teren. W poniedziałek po fali skarg i protestów (m.in. dzieci ze szkoły przytulały się do drzew w ich obronie) robotnicy chwilowo przerwali pracę. Żeby jej więcej nie wznowili, mieszkańcy z Suwalskiej zbierają podpisy pod petycją o odwołaniu decyzji o wycince – można ją podpisać w internecie na stronie petycjeonline.com (kliknij tutaj)

Raptem miesiąc temu w przedszkolu nr 115 położonym przy ul. Suwalskiej 26 (tuż obok SP 277) odbyła się akcja „Zaadoptuj drzewko” – dzieci razem z rodzicami sadziły małe drzewka, mające stworzyć „zieloną ścianę” wokół ogrodzenia przedszkola,  zabezpieczającą przed hałasem i zanieczyszczonym powietrzem. Ale wygląda na to, że wkrótce te same dzieci pójdą do szkoły, w której „zielona ściana” tylko przeszkadzała dorosłym.

 

*** AKTUALIZACJA ***

Po naszym artykule, na stronie urzędu dzielnicy Targówek pojawiło się wyjaśnienie dotyczące wycinki drzew na ul. Suwalskiej. Publikujemy poniżej obszerne fragmenty informacji (wyróżnienia od redakcji):

Działania związane z wycinką drzew przy ul. Suwalskiej 29, podjęte przez Urząd Dzielnicy Targówek, wynikają z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 277 przy ul. Suwalskiej 29 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych”.

Z tego powodu istnieje konieczność dostosowania istniejącego obiektu do obowiązujących przepisów w zakresie obsługi przeciwpożarowej. Zapisy w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. oraz Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2009 r. stanowią wyraźnie, że pomiędzy drogą pożarową i budynkiem chronionym nie mogą występować żadne stałe elementy zagospodarowania terenu lub drzewa o wysokości przekraczającej 3 m, uniemożliwiające dotarcie do okien budynku za pomocą podnośników i drabin mechanicznych.

Najważniejsze jest bezpieczeństwo dzieci. Z tego powodu zgodnie z wytycznymi Straży Pożarnej została podjęta decyzja o usunięciu drzew. W ich miejsce, po wybudowaniu drogi pożarowej, zaplanowane są nowe nasadzenia.

W związku z protestami mieszkańców, podjęto decyzję o czasowym wstrzymaniu wycinki drzew i wystąpieniu do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej o wyrażenie zgody na zachowanie części istniejącego drzewostanu. Do czasu rozstrzygnięcia tej kwestii będzie realizowana tylko nawierzchnia drogi pożarowej bez usuwania drzew, które z nią nie kolidują.

35
0
Co myślisz na ten temat? Napisz swój komentarzx