Co się dzieje z „zeszłorocznymi” projektami z budżetu partycypacyjnego?

5
Share

Urzędnicy podali szczegóły. Większość zwycięskich projektów z 2014 r. jest realizowana. Oprócz jednego, bardzo ważnego.

 

Trwają dyskusje nad pomysłami zgłoszonymi do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego, ale mieszkańców Targówka chyba bardziej ciekawi los projektów wybranych w głosowaniu w czerwcu 2014 r.

Włodarze Targówka wreszcie postanowili zdradzić tajemnicę i na urzędowej stronie umieścili szczegółową informację o realizacji zadań z budżetu partycypacyjnego 2014/2015.

W skrócie: na 14 zwycięskich projektów w naszej dzielnicy, 13 jest już w mniejszym lub większym stopniu realizowanych – zaś 1 nie jest. I prawdopodobnie nie będzie. Co smutniejsze, chodzi o ważny pomysł wyznaczenia pasów rowerowych na „obwodnicy” Targówka. Oczywiście urzędnicy mają mnóstwo wymówek, dlaczego tak się zapewne stanie.

Oto oficjalne szczegóły dotyczące realizacji, bądź nierealizacji, poszczególnych projektów wybranych w głosowaniu w 2014 r. (skróty od redakcji):

 

* Doposażenie bibliotek na Bródnie i Targówku Fabrycznym (2 projekty) – biblioteka zakupiła 9 sztuk tablic magnetycznych typu flipchart. Obecnie przeprowadzane jest rozeznanie rynku odnośnie zakupu 9 sztuk ekranów projekcyjnych i 9 sztuk projektorów.

* Bródnowski Jarmark Rozmaitości – projekt przewiduje realizację całodniowego jarmarku (w stylu pchlego targu) w Parku Bródnowskim. W trakcie trwania imprezy planowane jest:
· zorganizowanie I Biegu Bródnowskiego (dla dzieci i dorosłych),
· oprawa muzyczna w konwencji „Starej Warszawy”,
· występ „Kapeli z Targówka”, zespołu „Sztajerek z Targówka”,
· punkt gastronomiczny i stoiska dla mieszkańców.

* Szachowe inspiracje – stanowisko do gier planszowych – wszczęto procedurę wyboru wykonawcy, trwa analiza pod kątem wyboru optymalnej lokalizacji stanowiska.

* Kulturalna Siłownia na Bródnie – rejon ulic: Wysockiego/ Ogińskiego/ Poborzańska – zawarto umowę na pozyskanie mapy do celów projektowych oraz opracowanie koncepcji projektowej. Planowane jest, na podstawie tej koncepcji, zebranie ofert na wykonanie robót budowlanych, a następnie do lipca br. wykonanie zagospodarowania terenu.

plac-zabaw-silownia

Wizualizacja kulturalnej siłowni na Bródnie /mat. DK Świt

 

* Podwieczorki z Kulturą – wystosowano zapytanie ofertowe do agencji artystycznych, teatrzyków wędrownych itp. dotyczące przygotowania oferty programowej na 14 spotkań kulturalnych w Parku Bródnowskim. Oferta została wybrana. Termin realizacji: 14.06-20.09.2015 r.

* Doprowadzenie elektryczności do „Domku herbacianego” w Parku Bródnowskim – wszczęto procedurę wyboru wykonawcy, zostały rozesłane zapytania ofertowe do firm.

* Wyznaczenie pasów rowerowych na Targówku – realizacja zadania pod znakiem zapytania z uwagi na brak uzgodnienia projektu przez Inżyniera Ruchu m.st Warszawy, jak również planowane przez ZDM w br. frezowanie ul. Handlowej oraz propozycję wytyczenia (w okresie budowy stacji metra na Targówku) na ul. Handlowej buspasu, którego przebieg pokrywałby się z planowanym pasem rowerowym. W związku z powyższym w najbliższym czasie odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Zarządu Dróg Miejskich i Zarządu Transportu Miejskiego celem omówienia problemów związanych z realizacją zadania i rozstrzygnięcia czy realizacja będzie możliwa.

* Internet bezpłatny, ogólnodostępny Wi-Fi – w dniu 27.02.2015 r. podpisano umowę na przygotowanie, przeprowadzenie i wdrożenie projektu. W dniu 2.03.2015 r. przygotowano lokalizacje punktów, które zostaną wzięte pod uwagę do ewentualnego rozmieszczenia Hot-Spot-ów. Są to:
– place zabaw – 21 lokalizacji,
– szkoły podstawowe, gimnazja, liceum – 5 lokalizacji,
– obiekty użyteczności publicznej:
– Orlik,
– DKS Targówek,
– Park im. Wiecha,
– plac przy ul. Askenazego (boiska, plac zabaw),
– pętla autobusowa przy ul. Askenazego.
Po analizie możliwości technicznych, po sprawdzeniu ilości mieszkańców, którzy zamieszkują okolice powyższych punktów oraz po analizie środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie partycypacyjnym nastąpi weryfikacja powyższych lokalizacji. Do końca marca zostanie przedstawiony plan projektu oraz harmonogram prac.

* Budowa placu zabaw przy ul. Tużyckiej – zawarto umowę na pozyskanie mapy do celów projektowych oraz opracowanie koncepcji projektowej. Planowane jest, na podstawie opracowanej koncepcji, ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych wraz z zaprojektowaniem oświetlenia terenu, a następnie do lipca br. wykonanie placu zabaw z ogrodzeniem i nawierzchnią ( co umożliwi udostępnienie ich użytkownikom) oraz do listopada br. zakończenie prac związanych z zagospodarowaniem sąsiedniego terenu zielonego wraz z oświetleniem.

* Utworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkańców Targówka Fabrycznego – rejon ulic: Przecławska/Bukowiecka – zawarto umowę na pozyskanie mapy do celów projektowych oraz opracowanie koncepcji projektowej. Planowane jest, na podstawie tej koncepcji, ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych wraz z zaprojektowaniem oświetlenia terenu, a następnie do lipca br. wykonanie placu zabaw z ogrodzeniem i nawierzchnią (co umożliwi udostępnienie ich użytkownikom) oraz do listopada br. zakończenie prac związanych z zagospodarowaniem sąsiedniego terenu zielonego wraz z oświetleniem.

* Zajęcia fitness – zumba dla mieszkańców na Targówku Fabrycznym zostały uruchomione jako pierwszy projekt w ramach BP. Zainteresowanie jest ogromne, gdyż w jeden dzień wyczerpany został limit miejsc. Pierwsze zajęcia odbyły się 02.03.2015 r. w sali gimnastycznej ZS 34 przy ul. Mieszka I 7.

* Integracja Edukacja – projekt będzie realizował Zespół „Muzyczni Czarodzieje” wraz z terapeutami Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Suwalskiej 11 w Warszawie. W trakcie każdego spotkania zorganizowany będzie koncert wokalno-instrumentalny oraz warsztaty i zajęcia z zakresu integracji osób niepełnosprawnych z uczniami szkoły.

* Przewijaki w miejscach użyteczności publicznej – w lutym przeprowadzono uzgodnienia z Dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I nr 7 i wnioskodawcą. Przewijaki zamontowane zostaną do końca marca b.r.

 

5
0
Co myślisz na ten temat? Napisz swój komentarzx