Syf nad kanałkiem – Urząd Dzielnicy reaguje błyskawicznie

13
Share

Po naszym tekście o brunatno–rdzawej cieczy, która zalała kanałek Bródnowski, od razu zaczęła się oficjalna kontrola. Jesteśmy zachwyceni tempem działania urzędników… i czekamy na trwałe efekty.

 

Przypomnijmy krótko, o co chodzi. Brudna brązowa woda, zapewne pochodząca z terenu niedalekiej budowy bloków, od kilku dni wylewa się do kanału Bródnowskiego z przepustu na wysokości przejazdu kolejowego przy ul. Bukowieckiej, dokładnie na granicy Zacisza i Elsnerowa. Sfotografował ją pan Przemysław, mieszkaniec pobliskiego Osiedla Wilno.

Wczoraj opisaliśmy to na stronie targowek.info i pokazaliśmy paskudne zdjęcia zabrudzonego kanałku. Cały artykuł na ten temat przeczytacie tutaj.

 

Brudny kanał Bródnowski

Brudny kanał Bródnowski

 

A już dziś… urzędnicy z Targówka ruszyli do akcji! Szkoda, że nie zrobili tego wcześniej, nim nagłośniliśmy sprawę, ale cieszymy się i z tego. Na oficjalnej stronie urzędu dzielnicy pojawiła się obszerna informacja na temat podjętych działań. Przytaczamy ją w całości poniżej (pisownia oryginalna) – i czekamy na efekty interwencji.

 

W związku z informacją uzyskaną od mieszkańców [niech będzie, w końcu faktycznie jesteśmy mieszkańcami Targówka :) – przyp. red. targowek.info], dotyczącą zrzutu wód gruntowych do Kanału Bródnowskiego na wysokości torów kolejowych Warszawa Wileńska – Zielonka, Urząd Dzielnicy Targówek podjął natychmiastowe działania.

Bezpośrednio po uzyskaniu wiadomości o nieprawidłowościach, Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Targówek wysłał na miejsce inspektorów nadzoru Urzędu Dzielnicy.

Po potwierdzeniu stanu faktycznego, w trybie pilnym wezwano w dniu 12.05.2015 firmę deweloperską do:
– przedstawienia niezbędnych dokumentów zezwalających na zrzut wody do kanału
– przedstawienia informacji o rodzaju wód wprowadzanych do rowu kolejowego – czy są to wyłącznie wody z odwodnienia wykopów budowlanych, czy również wody opadowe i roztopowe z terenu osiedla. W przypadku odprowadzania wód opadowych i roztopowych, zobowiązano dewelopera do przedstawienia stosownych pozwoleń wodnoprawnych oraz uzgodnień.
– złożenia wyjaśnień dot. zaistniałej sytuacji.

Wezwano developera do natychmiastowego zamontowania filtrów na wylocie odprowadzenia wodnego, zapobiegającego pojawianiu się brunatnych osadów w wodzie.

Wezwano developera do niezwłocznego przeprowadzenia prac utrzymaniowych rowu, odmulenia skarp i dna rowu z nagromadzonych rdzawych osadów, do którego wprowadzane są wody. Zgodnie z uzyskanym w dniu dzisiejszym (13 maja 2015 r.) zapewnieniem ze strony developera, prace przeprowadzone będą w najbliższych godzinach. Urząd Dzielnicy skontroluje wykonane działania.

Korespondencja z developerem została przekazana do wiadomości Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.

Niezależnie od powyższych działań, Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zlecił niezwłoczne przeprowadzenie badań jakości wody w Kanale Bródnowskim, przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Zgodnie z uzyskanymi informacjami, kontrola prowadzona przez WIOŚ, przy ścisłej współpracy z Urzędem Dzielnicy Targówek, odbędzie się także w dniu dzisiejszym tj. 13. 05. 2015 r. około godziny 12:00. Zostanie skierowane także wystąpienie do Straży Miejskiej o objęcie nadzorem i kontrolą najbardziej newralgicznych rejonów kanału nadzorem.

Z-ca Burmistrza Agnieszka Szmulewicz odpowiedzialna za Wydział Ochrony Środowiska w Dzielnicy podkreśla:

– Nie zamierzamy tolerować zanieczyszczania środowiska. Jeśli developer lub inny podmiot ma zgodę na odprowadzanie wód do kanału, to stan czystości tych wód nie może budzić najmniejszych wątpliwości. W najbliższych dniach rozpoczniemy działania kontrolne na całej długości kanałku. Należy jednak pamiętać, że Kanałek na terenie Targówka ma prawie 8 km długości. Nie w każdej chwili, w każdym miejscu możemy się pojawić, dlatego bardzo prosimy mieszkańców o informację, w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości.

Interwencję można zgłaszać pod numerem telefonu Wydziału Ochrony Środowiska: 22 443 86 87 – w godzinach 8-16:00, oraz e-mailem: kbrulinska@targowek.waw.pl, lub urzad@targowek.waw.pl

 

Kanałek przy ul. Bukowieckiej / fot. autorstwa czytelnika targowek.info

 

[AKTUALIZACJA]

Urząd dzielnicy Targówek poinformował właśnie, że zgodnie z poranną zapowiedzią, 13 maja 2015 r. skontrolowano rejon zanieczyszczenia kanału Bródnowskiego na wysokości osiedla Zacisze Wilno (w rejonie ulic Wiernej i Bukowieckie). Specjaliści z WIOŚ pobrali próbki wody do badań laboratoryjnych. Zebrane materiały posłużą do oszacowania zasięgu zanieczyszczenia oraz wystąpienia z żądaniem uprzątnięcia terenu przez dewelopera.

 

fot. Urząd dzielnicy Targówek

Przeczytaj nasz pierwszy artykuł na ten temat

13
0
Co myślisz na ten temat? Napisz swój komentarzx