Maluch 2016 i inne dofinansowania dla najmłodszych dzieci

0
Share

Maluch 2016, becikowe, „kosiniakowe” i 500+ – na jakie dopłaty mogą liczyć rodzice w związku z urodzeniem dziecka?

 

Artykuł sponsorowany. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść

W pierwszych dniach lutego Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki konkursu Maluch 2016 dla modułu 2 obejmującego gminy oraz podmioty niegminne. W ramach realizowanego od 2011 roku konkursu są także przewidziane dofinansowania dla uczelni oraz współpracujących z uczelniami podmiotów.

– Program był zaadresowany do instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Wnioskowaliśmy o dofinansowanie w wysokości 350 zł na dziecko, przy maksymalnym limicie 400 zł. Zainteresowanie było dwukrotnie wyższe niż plan na ten moduł, więc przyznano nam proporcjonalne dofinansowanie w wysokości 175 zł i ta kwota pomniejsza miesięczne czesne wynikające z podpisanej z rodzicami umowy – wyjaśnia Justyna Ozdarska, dyrektor nowo otwartego żłobka Mandarynkowa Kraina mieszczącego się na Zaciszu przy ul. Płońskiej 37.

Skala Malucha 2016

Na cały program przewidziano 151 milionów złotych, z czego 60 milionów na utworzenie w 2016 roku miejsc przez gminy, 11 milionów na uczelnie, a pozostałe 80 milionów na utrzymanie już istniejących miejsc prowadzonych przez gminy oraz podmioty niegminne. Do dofinansowania z modułu 2 zakwalifikowały się 1 642 instytucje z całej Polski, występując o dofinansowanie dla 35 293 miejsc o łącznej wartości ponad 159 milionów złotych, co dało 199,75% kwoty przeznaczonej na moduł i właśnie dlatego placówki otrzymały połowę kwoty dofinansowania o które walczyły. W przypadku, gdy pieniądze nie zostaną wykorzystane w innych modułach, istnieje możliwość zwiększenia dofinansowań w module drugim.

3

Projekt Rodzina 500+

MRPiPS stoi także za realizacją bardzo głośnego programu „Rodzina 500 plus”, który ma ruszyć już w kwietniu 2016. O wsparcie ubiegać się będzie mogło ok. 2,7 mln rodzin, które pod opieką mają obecnie ponad 3,7 mln dzieci. Świadczenie wychowawcze przyznawane będzie na każde drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. W przypadku starania się o wsparcie na pierwsze dziecko trzeba będzie spełnić kryterium dochodowe: 800 zł netto lub 1200 zł netto w przypadku dziecka niepełnosprawnego.

Wsparcie dla niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne często wymagają opieki. Dla ich rodziny czasami oznacza to konieczność rezygnacji z pracy zawodowej. Dla tych najbardziej potrzebujących stworzono świadczenie pielęgnacyjne. Mogą je otrzymać rodzice lub opiekunowie niepełnosprawnych dzieci, gdy zrezygnują z pracy by opiekować się swoją pociechą. Pieniądze należą się bez względu na dochód rodziny. Od początku tego roku świadczenie pielęgnacyjne wynosi tyle, ile płaca minimalna, czyli 1850 zł brutto. Po odjęciu składek na ZUS wychodzi 1300 zł na rękę. Opłacanie składek przez państwo gwarantuje opiekunowi m.in. to, że w przyszłości otrzyma emeryturę, mimo tego, że nie pracował.  W następnych latach będzie waloryzowane co roku na takich samych zasadach jak płaca minimalna. Dla niepełnosprawnych są przewidziane także różne zasiłki, szczegółowo rozpisane w wariantach na stronie MRPiPS.

Zasiłek rodzinny

Dla wszystkich rodziców przewidziany jest zasiłek rodzinny, do którego prawo uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł lub 764 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. Zasiłek uzależniony jest od wieku i na dziecko do lat 5, wynosi 89 zł miesięcznie.

Tysiąc na dziecko, czyli Becikowe i Kosiniakowe

Becikowe przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza miesięcznie kwoty 1922,00 zł. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje jednorazowo w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Kosiniakowe to nowa zapomoga, możliwa do uzyskania od stycznia 2016. Zasiłek w wysokości 1000 zł netto przysługuje przez cały rok osobom, które do tej pory nie miały praw do urlopów macierzyńskich czyli studentów, osób pracujących na umowy o dzieło, ubezpieczonych w KRUS czy bezrobotnych. Osoby korzystające obecnie z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego otrzymujący zasiłek macierzyński niższy niż 1000 zł netto, mogą po 1 stycznia 2016 roku spodziewać się podwyżki do tego właśnie poziomu.

Ulgi podatkowe

Podczas dyskusji o programie „Rodzina 500 plus” wielokrotnie pada propozycja pomocy w formie ulgi podatkowej. Obecnie istnieją ulgi podatkowe zależne od liczby dzieci. W przypadku posiadania jednego dziecka, są brane pod uwagę także dochody rodziców – ulga przysługuje, gdy łączny dochód rodziców nie przekracza 112 000 zł lub 56 000 zł, gdy rozliczają się osobno. Dla osoby samotnie wychowującej, brany jest pod uwagę pułap dla obojga rodziców. Ulga podatkowa na pierwsze i drugie dziecko wynosi 92,67 zł miesięcznie. Posiadając trzecie dziecko, pozwala ono odliczać dodatkowo 166,67 zł miesięcznie, a na czwarte i kolejne 225 zł miesięcznie.

Zachęcamy do dyskusji, jeśli posiadają Państwo informacje o innych możliwościach uzyskania dopłat związanych z posiadaniem dzieci, prosimy o przesyłanie ich na kontakt@Mandarynkowa-Kraina.pl

Tekst powstał w ramach przygotowywania centrum kompetencyjnego dla rodziców dzieci do lat 3. Aby na bieżąco śledzić kolejne materiały, zapraszamy na www.facebook.com/Mandarynkowa.Kraina

0
Co myślisz na ten temat? Napisz swój komentarzx