Obwodnica Śródmiejska: radni Pragi-Południe ostro protestują. A co robią radni Targówka?

10
Share

Czy samorządowcy z Targówka znajdą czas, żeby zainteresować się projektem obwodnicy?

 

Od dwóch dni mamy wreszcie otwarty „nasz” fragment Trasy Świętokrzyskiej, ale to tylko kropla w morzu komunikacyjnych potrzeb nie tylko Targówka, lecz całej prawobrzeżnej Warszawy. Kolejnym dużym projektem drogowym, która ma być realizowany (o ile nie zniknie po wyborach samorządowych), jest budowa fragmentu obwodnicy Śródmieścia od ul. Radzymińskiej do ronda Wiatraczna.

O tym, że projekt budzi nasze mieszane uczucia i ma kilka kuriozalnych rozwiązań – takich jak jednopoziomowe skrzyżowanie z trasą Świętokrzyską – pisaliśmy na targowek.info w ostatni poniedziałek. Okazuje się, że innym też to się nie podoba.

Po poznaniu nowych planów arterii błyskawicznie zareagowali radni Pragi-Południe, którzy już 30 października zwołali nadzwyczajną sesję poświęconą tylko i wyłącznie rozwiązaniom ws. obwodnicy Śródmieścia. Prascy radni mocno krytykowali koncepcje arterii na „ich” odcinku, czyli na Pradze-Południe. Ale nie tylko – doszli to takich samych wniosków, co my, także na temat targówkowskiej części arterii.

W rezultacie Rada Dzielnicy Praga–Południe w mocnych słowach sprzeciwiła się planowanej koncepcji obwodnicy Śródmieścia. Poniżej przedstawiamy fragmenty przyjętego na południowopraskiej sesji stanowiska:

W związku z licznymi głosami mieszkańców Dzielnicy Praga-Południe, Rada Dzielnicy Praga–Południe m. st. Warszawy wyraża zdecydowany sprzeciw wobec planowanej koncepcji Obwodnicy Śródmieścia, na odcinku od ul. Grenadierów do ul. Radzymińskiej (…).

Rada Dzielnicy Praga–Południe stoi na stanowisku, że to rola w systemie komunikacyjnym przypisywana danej trasie i prognozowane natężenie ruchu powinny determinować jej klasę a nie na odwrót. Za absolutnie nieuzasadniony Rada uznaje fakt, że w wyniku źle pojętej oszczędności lub na skutek innych przesłanek, przygotowuje się rozwiązania, które na skutek braku kilku kluczowych elementów wartych mniej niż 1/5 – 1/6 kosztów całej inwestycji spowodują, iż pomimo wydania ponad miliarda złotych, trasa wkrótce po oddaniu do użytkowania zacznie się korkować.

Jednocześnie Rada Dzielnicy Praga–Południe m. st. Warszawy wyraża głęboką dezaprobatę wobec ignorowania przez odpowiedzialne za przygotowanie i realizację inwestycji jednostki Miasta, zgłaszanych od ponad dekady postulatów i uwag pod adresem planowanej Obwodnicy.

Mając na uwadze powyższe Rada Dzielnicy Praga–Południe stanowczo domaga się uwzględnienia przy realizacji Obwodnicy Śródmieścia następujących postulatów:

1. Zaprojektowanie i bezwzględną realizację bezkolizyjnego węzła z ul. Grenadierów, z łącznicami zapewniającymi zjazd od tunelu i wyjazd z tunelu po obu stronach węzła, w tym w szczególności po północnej stronie a przed Rondem Wiatraczna.

2. Zaprojektowanie i realizację takich rozwiązań wylotu tunelu aby wyeliminować jego uciążliwość dla mieszkańców ulic Wiatracznej i Chrzanowskiego.

3. Zaprojektowanie i realizację bezkolizyjnych węzłów z ul. Zabraniecką/ Świętej Anny i Trasą Świętokrzyską. (…)

 

Zauważyliście, że radni z Pragi-Południe walczą też o poprawę rozwiązań na Targówku? Chce się więc w tym miejscu zapytać: czy przyłączą się do tej walki także nasi radni z Targówka?

I tu pojawia się kłopot. Rada Targówka pogrążona jest bowiem w chaosie. Nasi radni też niedawno zorganizowali nadzwyczajną sesję, ale tylko po to, żeby odwołać przewodniczącego Rady Dzielnicy. Odwołać im się udało, ale powołać nowego już nie. Teraz więc samorządowcy z Targówka zajęci są ważniejszymi dla nich sprawami: personalnymi przepychankami i nowymi zakulisowymi układami. Czy uda się uratować koalicję PO-Spółdzielnia Bródno, czy PiS przejmie władzę na Targówku, kto wbrew mandatowi wyborców zmienił partyjne barwy, kto w nowym rozdaniu dostanie jakie stanowisko itd. itp. Tym się teraz zajmują radni Targówka wszystkich ugrupowań. Więc takie „drobiazgi”, jak walka o polepszenie projektu obwodnicy, muszą poczekać…

 

Wizualizacja jednopoziomowego skrzyżowania obwodnicy Śródmieścia i (otwartej 2 dni temu) trasy Świętokrzyskiej

 

10
0
Co myślisz na ten temat? Napisz swój komentarzx