Gigantyczna wycinka drzew w Lesie Bródnowskim

20
Share

Drwale ruszyli na Bródno. Wycinane są olbrzymie ilości drzew. Co się dzieje w naszym lasku?

 

Nasi czytelnicy alarmują od kilku dni:

Wycinka w Lesie Bródnowskim, jakiej od lat nie widziano. Właśnie padają wielkie sosny i brzozy. Po pierwszych dniach robót wygląda to przerażająco – pisze pan Łukasz.

W tym tygodniu miała miejsce dość duża wycinka drzew w okolicy linii wysokiego napięcia i jednostki wojskowej. Wycięte jest bardzo duża ilość drzew – dodaje pan Krzysztof.

Faktycznie – w ostatnich dniach drwale wycięli wielkie połacie lasu na Bródnie. Samo cięcie drzew nie jest tu niczym nowym, ale ich skala przewyższa wszystko, co do tej pory robiono w naszym lesie. Największe prace trwają obecnie w okolicach jednostki wojskowej przy ul. Skierskiego oraz ul. Malborskiej, a łącznie pod topór (czy raczej piłę mechaniczną) trafić mogą drzewa nawet z kilkunastu hektarów.

Niektórzy już tworzą teorie spiskowe, że las zostanie wycięty całkowicie, a potem zabudowany blokami. Z kolei żartownisie doszukują się na Bródnie obecności „przerażającego” kornika drukarza. Na szczęście sytuacja jest zupełnie inna.

 

Wycięte drzewa w Lasku Bródnowskim / zdjęcie: Krzysztof, czytelnik targowek.info

 

Lasy Miejskie zapewniają, że obecnie prowadzona wycinka to element zaplanowanych na kilka lat zabiegów odnowy naszego lasu. Ponieważ las Bródnowski jest młody i zasadzony przez człowieka, leśnicy nie mają problemów z ingerowaniem w jego kształt. Ale podkreślają, że w miejsce wyciętych drzew zostaną posadzone inne – lepsze.

Las Bródno jest bardzo młodym lasem, w całości posadzonym przez człowieka w latach powojennych. Obecnie to pierwsze pokolenie drzewostanów, złożone najczęściej z gatunków nieprzystosowanych do lokalnych warunków siedliskowych, zaczyna wykazywać objawy rozpadu – w wilgotnych drzewostanach występują coraz większe ubytki, obumiera zwłaszcza sosna i brzoza – gatunki które nie są odporne na tak znaczne wahania poziomu wody. W Lesie Bródnowskim występują płaty obumierających brzóz oraz sosen i właśnie w tych miejscach przewiduje się wykonanie tzw. gniazd czyli usunięcie rozpadającego się drzewostanu i wprowadzenia odnowienia sztucznego na kilku owalnych uprawach leśnych o powierzchni 20-30 arów – informują Lasy Miejskie Warszawa.

Problemem naszego lasu jest także, zdaniem leśników, liczna obecność inwazyjnego klona jesionolistnego, zaś niewystarczająca ilość drzew gatunków takich jak olsza, dąb, lipa, wiąz czy grab. Z tych powodów – a także z powodu zaburzenia poziomu wód gruntowych wynikającego z zabudowy okolic lasu – proces naturalnej wymiany pokoleń drzew w lesie Bródnowskim jest znacznie utrudniony.

W bieżącym roku wykonane zostaną zabiegi trzebieży późnych oraz przebudowa drzewostanów przy pomocy rębni gniazdowej – dowiadujemy się w Lasach Miejskich Warszawa.

Co oznaczają te trudne terminy? Zabiegi trzebieży polegają na usunięciu wybranych drzew z drzewostanu, wykazujących oznaki osłabienia, spowolnionego wzrostu i uszkodzeń oraz drzew gatunków inwazyjnych i niezgodnych z siedliskiem.

Rębnia gniazdowa jest z kolei wieloetapowym procesem przebudowy drzewostanu, który będzie trwał około 20 lat. Pierwszym krokiem jest wytypowanie istniejących luk i powierzchniowych uszkodzeń w drzewostanie a następnie takie przygotowanie tych miejsc, żeby było możliwe wprowadzenie sztucznego odnowienia, czyli zasadzenia nowych drzew.

W kolejnych latach będą prowadzone zabiegi wspierania istniejącego odnowienia naturalnego. Rozpoczęty właśnie proces przebudowy doprowadzi do przekształcenia istniejących obecnie zniekształconych i nieodpornych na warunki zewnętrzne drzewostanów, w zbiorowiska o składzie gatunkowym zgodnym z siedliskami, które będą charakteryzowały się wielopiętrową i różnowiekową strukturą – podkreślają Lasy Miejskie.

Dochody ze sprzedaży drewna z drzew wycinanych obecnie w Lesie Bródnowskim zasilą budżet Warszawy.

 

Wycięte drzewa w Lasku Bródnowskim / zdjęcie: Adrian, czytelnik targowek.info

20
0
Co myślisz na ten temat? Napisz swój komentarzx