Raport z budowy metra: co zbudowano w kwietniu 2019 roku?

14
Share

Tak, wszyscy wiemy (i to jest świetne): na początku maja zakończyła się budowa metra na Targówku Mieszkaniowym. Cofnijmy się jednak chwilę w czasie i podsumujmy, co wydarzyło się na budowie metra w poprzednim miesiącu (także na Bródnie i Zaciszu).

 

Stacja C17 Targówek Mieszkaniowy (ul. Ossowskiego)

 • Zakończono budowę stacji.

Stacja C18 Trocka (ul. Trocka)

 • Trwają prace wykończeniowe w pomieszczeniach stacji (malowanie, podłogi, gres, sufity) – zaawansowanie 99%.
 • Trwają prace wykończeniowe w pomieszczeniach torów odstawczych (malowanie, podłogi, gres, sufity, okładziny akustyczne) – zaawansowanie 98%.
 • Zakończono wykonywanie posadzki kamiennej peronu.
 • Zakończono wykonywanie posadzki kamiennej hal odpraw i strefy ogólnomiejskiej..
 • Trwa wykonywanie okładzin ściennych na peronie – zaawansowanie 99%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ściennych na wejściach stacyjnych – zaawansowanie 95%
 • Zakończono wykonywanie sufitu podwieszanego na peronie.
 • Zakończono wykonywanie ściany zatorowej na peronie.
 • Trwa wykonywanie sufitów podwieszonych w halach odpraw i strefie ogólnomiejskiej – zaawansowanie 98%.
 • Zakończono montaż witryn szklanych w strefach ogólnomiejskich.
 • Zakończono montaż przeszkleń wyjść i szachtów windowych.
 • Trwa montaż informacji wizualnej – zaawansowanie 75%.
 • Trwa wyposażanie pomieszczeń – zaawansowanie 20%.
 • Zakończono zasypki stacji i torów odstawczych.
 • Trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu – zaawansowanie 95%.
 • Zakończono budowę wszystkich docelowych przyłączy sanitarnych do stacji.
 • Zakończono przebudowę wszystkich kolizji sieci sanitarnych: gazowych, ciepłowniczych kanalizacyjnych i wodociągowych.

Stacja C19 Zacisze (ul. Figara)

 • Trwa wykonanie konstrukcji ścian szczelinowych.
 • Trwa przebudowa sieci gazowych.
 • Trwa przebudowa sieci kanalizacyjnych.
 • Trwa przebudowa sieci wodociągowych.
 • Konstrukcja wykop wstępny- projekt do realizacji.
 • Murki prowadzące na stacji C19.

Stacja C20 Kondratowicza (ul. Kondratowicza)

 • Wykonano tymczasową sieć ciepłowniczą 2*Dn350 po stronie północnej ul. Kondratowicza.
 • Konstrukcja ścian szczelinowych.
 • Rozpoczęto przebudowę sieci gazowych.
 • Rozpoczęto przebudowę sieci wodociągowych- wykonano sieć tymczasową po stronie północnej ul. Kondratowicza.
 • Trwa budowa przyłączy wod-kan. do zapleczy technicznych i socjalnych.

Stacja C21 Bródno (ul. Rembielińska)

 • Trwa przebudowa sieci wodociągowych wzdłuż ulicy Kondratowicza po obu stronach (północnej i południowej) w rejonie stacji C21.
 • Trwa przebudowa sieci kanalizacyjnych (po stronie północnej) ul. Kondratowicza.
 • Trwa przebudowa sieci gazowych w rejonie bazarku.
 • Trwa przebudowa sieci gazowych – tymczasowych i docelowych – po stronie południowej ul. Kondratowicza.
 • Trwa budowa przyłączy wod-kan do zapleczy technicznych i socjalnych.
 • Wykonano konstrukcję obudowy ścian tymczasowych komór kanalizacyjnych CR2 i CS2 ze ścianek szczelnych. Zabetonowano korek w komorze CR2.
 • Trwa wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych komory startowej TBM.

źródło, zdjęcia: Metro Warszawskie

 

Zobacz zdjęcia z dnia otwartego na zbudowanej stacji Trocka

Zobacz też raporty z budowy metra na Targówku i Bródnie z poprzednich miesięcy

 

14
0
Co myślisz na ten temat? Napisz swój komentarzx