Raport z budowy metra: co zbudowano w czerwcu 2019 roku?

27
Share

Czekając na otwarcie metra na Targówku Mieszkaniowym, zerknijmy co w zeszłym miesiącu wydarzyło się na budowie podziemnej kolejki na Bródnie i Zaciszu.

 

Stacja C17 Targówek Mieszkaniowy (ul. Ossowskiego)

 • Zakończono budowę stacji.

Stacja C18 Trocka (ul. Trocka)

 • Zakończono budowę stacji.

Stacja C19 Zacisze (ul. Figara)

 • Wykonuje się ogrodzenie terenu budowy (pod przekładki) – wykonano 90%.
 • Wykonywane są drogi dojazdowe do posesji prywatnych.
 • Wykonuje się murki prowadzące – wykonano 25%.
 • Wykonuje się ściany szczelinowe – rejon czerpnio -wyrzutni P1.
 • Wykonano wykop wstępny obszar czerpnio -wyrzutni P1.
 • Prowadzi się prace przy ekranach akustycznych – wykonano około 35%.
 • Przebudowa kolizji sieci elektrycznych – rozpoczęta 40% (etap tymczasowy).
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje – 50 %.
 • Trwają prace przy przebudowie kolizji sanitarnych. Wykonano ok. 15% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.

Stacja C20 Kondratowicza (ul. Kondratowicza)

 • Usunięto nawierzchnię bitumiczną.
 • Trwa wykonywanie ścian szczelinowych stacji – zaawansowanie 20%.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych przejścia podziemnego w osiach 29-44 wraz z wyjściami W5 i W6 – zaawansowanie 15%
 • Zakończono wykonywanie fundamentów pod ekrany akustyczne.
 • Wykonano tymczasową sieć ciepłowniczą 2*Dn350 po stronie północnej ul. Kondratowicza.
 • Trwa przebudowa wszystkich sieci sanitarnych:
  – wodociągowych – zaawansowanie – 70%,
  – kanalizacyjnych – 25%,
  – gazowych – 85%,
  – ciepłowniczych – 70%.
 • Zakończono budowę przyłączy wod-kan. do zapleczy technicznych i socjalnych.
 • Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych – 70%.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych – zaawansowanie 10%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje  – 35 %.

Stacja C21 Bródno (ul. Rembielińska)

 • Trwa przebudowa wszystkich sieci sanitarnych:
  – wodociągowych – zaawansowanie 15%
  – kanalizacyjnych – 15%.
  – gazowych – 55%
  – ciepłowniczych – rozpoczęto roboty.
 • Trwa wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych komory startowej TBM.
 • Trwa wykonywanie ścian szczelinowych komory startowej TBM.
 • Trwa wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6
 • Trwa wykonywanie ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6.
 • Trwa wykonywanie ścian szczelinowych korpusu komory rozjazdów.
 • Trwa wykonywanie konstrukcji komór kanalizacyjnych.
 • Trwa przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych – zaawansowanie – 90%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje – zaawansowanie – 45 %.
 • Trwają prace przy montażu ekranów akustycznych.

źródło, zdjęcia: Metro Warszawskie, arch. targowek.info

 

Zobacz zdjęcia z dnia otwartego na zbudowanej stacji Trocka

Zobacz raporty z budowy metra na Targówku i Bródnie z poprzednich miesięcy

27
0
Co myślisz na ten temat? Napisz swój komentarzx