Transparent na płocie poruszył burmistrza. O co chodzi z GKP?

44
Share

Na ogrodzeniu boiska przy Kołowej wisi wielki transparent. Przestraszył się ratusz, który odpowiada na płachtę na swojej stronie internetowej.  

 

Sytuacja jest kuriozalna. Spór miejskiego biura sportu trwa od ponad roku, a burmistrz Sławomir Antonik teraz wystąpił do zarządu klubu o wyjaśnienie zarzutów. Do działania skłonił go oczywiście wielki transparent na płocie.

hghggh

Kilka dni temu zdjęcie przysłane przez czytelnika Mateusza opublikowaliśmy już na Facebooku

Nie stajemy po żadnej stronie, ani nie wchodzimy w meritum sporu, bo jest on bardziej skomplikowany, niż wydaje się większości kibiców. Poniżej prezentujemy wyjaśnienie ratusza, bo do tej pory dużo mówiło się o obcięciu dotacji dla młodych piłkarzy, a mniej o zaległościach klubu.

Stanowisko urzędu dzielnicy w sprawie GKP:

GKP Targówek jest organizacją pożytku publicznego prowadzącą działalność sportową i działającą na terenie naszej dzielnicy. Organizacje pożytku publicznego mogą ubiegać się o przyznawanie celowych dotacji związanych z prowadzoną działalnością.

Urząd Dzielnicy Targówek co roku przekazuje dotacje na szkolenia dzieci i młodzieży oraz sponsoruje wyjazdy dzieci na obozy treningowe stosownie do posiadanych środków i możliwości. Z tytułu umów zawartych przez Urząd Dzielnicy Targówek z GKP Targówek w roku 2012 dotacja dla GKP wyniosła 38.000 PLN. W roku 2013 dla GKP Targówek przyznano dotację w wysokości 34.000 PLN przeznaczoną na:
– organizację turnieju piłkarskiego
– całoroczne szkolenia dzieci i młodzieży w 5 grupach wiekowych, roczniki 2002 -2006
– organizację obozu sportowego.

GKP może starać się również o przyznanie dotacji z Biura Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy na prowadzenie statutowej działalności. Należy jednak dodać, że podmiotom, które zalegają z opłacaniem podatków z tytułu dzierżawy gruntów dotacje nie mogą być przyznane. GKP Targówek z tytułu niezapłaconych podatków wraz z odsetkami zalega m.st. Warszawa około 500.000 PLN.

GKP Targówek działając jako organizacja pożytku publicznego prowadząca działalność gospodarczą jest instytucją prywatną. Wyklucza to utrzymywanie prywatnego podmiotu z pieniędzy podatników. Świadczenia pracownicze, dzierżawa czy koszty utrzymania infrastruktury stanowią wyłączne własne obciążenia GKP.
Utrzymywanie GKP Targówek – prywatnego podmiotu z publicznych pieniędzy byłoby niezgodne z prawem.

44
0
Co myślisz na ten temat? Napisz swój komentarzx