Projekt budżetu Targówka na rok 2015: cios w twarz

59
Share

Mimo kampanii wyborczej, nasi samorządowcy już nawet niczego nie obiecują – we wstępnym projekcie budżetu na przyszły rok Targówek dostał najmniej pieniędzy od wielu, wielu lat. Ba, budżet dzielnicy nie domyka się na ponad 11 mln zł!

 

fot. TaxBrackets.org/Flickr

fot. TaxBrackets.org/Flickr

Do warszawskich dzielnic trafiły, przygotowane przez urząd miasta, projekty lokalnych budżetów na rok 2015. Sprawdziliśmy, co włodarze stolicy zaproponowali dla Targówka. W skrócie: przygotowano dla nas katastrofę.

Cały budżet dla Targówka jest wstępnie planowany na 291,2 mln zł. Z tej sumy aż 283 mln ma iść na wydatki bieżące (szkoły, przedszkola, pomoc społeczną, urzędy itd).

Kwota to obrzymia, ale… wciąż zbyt mała. Na przewidywane wydatki bieżące (a więc praktycznie nieruszalne) brakuje ok. 11 mln zł, m.in. 6 mln zł na wynagrodzenia dla pracowników placówek oświatowych i 1 mln zł na utrzymanie porządku i czystości na nowo wybudowanych obiektach rekreacyjnych.

Jeszcze większy dramat szykuje się w tym, co decyduje o realnym rozwoju dzielnicy – czyli w inwestycjach. W 2015 roku przewidziano na to wstępnie zaledwie 8,2 mln zł!

To mikroskopijna kwota, szczególnie jeśli porówna się ją z budżetami Targówka na rok 2014 i 2013. Przez ostatnie dwa lata na inwestycje przewidywano u nas co roku ponad 30 mln zł. Choć trzeba pamiętać, że około połowę tej sumy stanowiły „odgórne” pieniądze na rewitalizację okolic Kanałku Bródnowskiego i budowę „jeziorka” na Elsnerowie (nie można było tego wydać na nic innego) – to i tak na pozostałe dzielnicowe inwestycje szło przez ostatnie dwa lata po kilkanaście mln zł rocznie. Nawet w kryzysowym 2012 r. w budżecie Targówka znalazło się na inwestycje sporo ponad 10 mln zł…

Proponowane w 2015 r. 8,2 mln zł można podzielić na dwa rodzaje: dokończenie już rozpoczętych remontów w placówkach edukacyjnych oraz realizacja projektów, które wygrały tegoroczne głosowanie nad budżetem partycypacyjnym (i to nie wszystkich).

Konkretnie w projekcie budżetu jest:

* Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 285 na ul. Turmonckiej – 1 900 00 zł
* Kontynuacja przebudowy Liceum Ogólnokształcącego przy Oszmiańskiej – 5 067 134 zł
* Budowa oddziałów przedszkolnych przy Szkoły Podstawowej nr 277 na Suwalskiej  – 275 895 zł
* Rozbudowa Przedszkola nr 94 przy Smoleńskiej – 270 000 zł

oraz znane z budżetu partycypacyjnego projekty:

* Budowa placu zabaw przy ul. Tużyckiej – 340 000 zł
* Utworzenie terenu rekreacyjno wypoczynkowego w rejonie ulic Przecławska/Bukowiecka – 290 132 zł
* Doprowadzenie elektryczności do Domku herbacianego w Parku Bródnowskim – 60 000 zł
* Realizacja projektu „Kulturalna Siłownia na Bródnie” w rejonie Wysockiego/ Ogińskiego/ Poborzańska – 35 000 zł
* Realizacja projektu „Szachowe inspiracje – stanowisko do gier planszowych” w Parku Bródnowskim – 21 560 zł

…i tyle! We wstępnym projekcie budżetu dzielnicy na rok 2015 nie ma ani jednego remontu ulicy na Targówku, ani jednego remontu domu komunalnego, ba, nie ma nawet kilku zwycięzców głosowania nad budżetem partycypacyjnym, m.in. budowy ogólnodostępnego internetu bezprzewodowego czy wyznaczenia pasów rowerowych!

Co na to nasi lokalni dzielnicowi radni, którzy wkrótce chcieliby być wybrani na kolejną kadencję?

Na wczorajszym posiedzeniu rady dzielnicy radni z rządzącej Targówkiem koalicji PO–„Nasz Targówek”… poparli projekt stolecznego ratusza. Jedyne co, to upomnieli się o brakujące 11 mln zł na wydatki bieżące (ich przyznanie jest praktycznie pewne – miasto nie może pozwolić na taką „dziurę” w budżecie), oraz o dodatkowe 1,7 mln zł, które miałoby pójść na przygotowanie remontów kilku uliczek na Zaciszu (same remonty odbęsą się i tak dopiero w 2016 r.). Radni chcą też odzyskać 3 mln zł, które nie zostały wykorzystane przy rewitalizacji kanałku i przepadły (jeśli te 3 mln wrócą, pójdą na dwa kolejne skwery). I to już wszystko.

Na pocieszenie (?) podkreślmy, że to wciąż dopiero plany, więc wiele jeszcze może się zmienić. I to tylko plany dzielnicowe, a nie ogólnomiejskie, więc nie ma tu najpoważniejszych inwestycji realizowanych bezpośrednio z budżetu m.st. Warszawy, przy wielkim wsparciu Unii Europejskiej (jak budowa metra czy budowa Trasy Świętokrzyskiej – na to pieniądze są zagwarantowane).

Ostateczną decyzję w sprawie budżetu Targówka i tak podejmie Rada Warszawy dopiero za kilka tygodni.

59
0
Co myślisz na ten temat? Napisz swój komentarzx