Kompromis w sprawie trasy Krasińskiego? A kto się na niego zgodził?

42
Share

Miejscy aktywiści rozesłali dziś po całej Warszawie listę „15 postulatów dla trasy Krasińskiego”. Podpisując się jako „mieszkańcy Targówka” chcą przerwać obecnie trwające prace i rozpocząc je zupełnie od nowa!

 

Ciąg dalszy burzy wokół Mostu Krasińskiego. W czwartek oliwę do już podgaszonego ognia dolali miejscy aktywiści, którzy ogłosili, że mieszkańcy Żoliborza i Targówka „pogodzili się” (sic!) w tej kwestii. I przedstawili listę 15 postulatów zmian w projekcie mostu – de facto oznaczających całkowite wyrzucenie istniejących projektów do kosza i rozpoczęcie wszystkich prac od nowa.

Postulaty nazwało „kompromisem” i podpisało kilka miejskich stowarzyszeń: m.in. Praskie Stowarzyszenie Mieszkańców „Michałów”, Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze, a ze strony naszej dzielnicy niejaki „Ruch Sąsiedzki – Targówek, Zacisze, Bródno”. Niestety, trochę znamy na Targówku te stowarzyszenia…

„Michałów” zasłynął wieloletnią walką o zablokowanie budowy Trasy Świętokrzyskiej z Pragi na Targówek Fabryczny. Byli o włos o zatrzymania całej tej inwestycji na kolejne lata, ale ostatecznie zwyciężył rozsądek i budowa już trwa. Trasa Krasińskiego będzie przebiegać wiele kilometrów od Michałowa, ale najwyraźniej działaczom tego ugrupowania przeszkadza wszystko, co ma jakikolwiek związek z Targówkiem…

„Miasto Jest Nasze” działa w całej Warszawie, przed kilku laty zdobyło nawet pewną popularność rozsądnymi pomysłami dotyczącymi np. komunikacji miejskiej, ale w ostatnim czasie coraz bardziej się radykalizuje – pomysł zablokowania poszerzenia ul. św. Wincentego jest tego tylko jednym z przykładów.

Zaś „Ruch Sąsiedzki – Targówek, Zacisze, Bródno”? To najmłodsze i najmniej znane wcielenie miejskich aktywistów, któremu bardzo blisko do grupy „Miasto Jest Nasze”. Np. zaledwie miesiąc temu całym Bródnem wstrząsnął pomysł tego ugrupowania, żeby zwężyć ulicę Kodratowicza do jednego pasa. Co o tym myśli zdecydowana większość mieszkańców dzielnicy, można łatwo sprawdzić czytając komentarze i wyniki sondy na targowek.info.

A więc tacy aktywiści wystąpili dzisiaj do władz Warszawy o zaprzestanie prac nad obecnym projektem Trasy Krasińskiego i proponują 15 swoich postulatów. A w związku z udziałem prawie nieznanego „Ruchu Sąsiedzkiego” nazywają to „kompromisem”, który „pogodził” obie strony Wisły i podpisują się jako „mieszkańcy Targówka”…

Oczywiście nie jest tak, że wszystkie ich pomysły są złe – kilka na pewno warto zrealizować. Ale inne nie tylko są absolutnie kuriozalne (patrzcie np. na pkt 9., w którym aktywiści chcą m.in. rozwalić nawet… nieistniejącą ulicę Nowotrocką), lecz oznaczają także zablokowanie całej inwestycji i odsunięcie jej w czasie już nie o lata, ale dekady. O co, jak podejrzewamy, autorom tych postulatów tak naprawdę po cichu chodzi.

Przeczytajcie  tych 15 postulatów sami. Podajemy je w całości i zapraszamy do dyskusji pod artykułem:

 

15 postulatów dla trasy Krasińskiego

Postulaty dla całej inwestycji
1. Ograniczenie skali inwestycji . Obniżenie w klasy drogi z głównej do zbiorczej, co pozwoli zwęzić pasy ruchu, zwiększyć liczbę skrzyżowań i przejść dla pieszych. Zmiana przekroju trasy jeden pas ruchu dla transportu indywidualnego na całej długości trasy poza mostem, zwężenie pasów z 3.5 do 2.75m, zmniejszenie prędkości projektowej z 60km/h na 50km/h, zmniejszenie wielkości skrzyżowań. Inwestycja utraci charakter trasy szybkiego ruchu, a miasto zaoszczędzi wiele milionów złotych. Środki te będą mogły być wykorzystane na realizację innych, bardziej priorytetowych inwestycji.
2. Priorytet dla komunikacji zbiorowej. Realizacja zapisów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne. Zapewnienie absolutnego pierwszeństwa tramwajów na wszystkich skrzyżowaniach.
3. Ochrona przed hałasem. Nie dla ekranów akustycznych, tak dla trawiastego torowiska, cichego asfaltu, nasadzeń drzew i krzewów wzdłuż jezdni, uspokojonego ruchu samochodowego.
4. Nowoczesna infrastruktura piesza i rowerowa. Wygodne, szerokie chodniki i drogi rowerowe (w poziomie jezdni, a nie na chodniku) na całej długości inwestycji.

Postulaty dla Żoliborza
5. Nie dla tranzytu przez Żoliborz. Usunięcie ze S tudium zagospodarowania przestrzennego planowego przedłużenia ulicy Krasińskiego do trasy Prymasa Tysiąclecia.
6. Lokalna i spokojna ulica Krasińskiego. Z wężenie do jednego pasa ruchu (o szerokości 2.75m) w każdą stronę ulicy Krasińskiego od Wisłostrady do placu Wilsona. Przebudowanie jej w reprezentacyjną aleję z szerokimi chodnikami, szpalerami drzew, parkowaniem na jezdni,drogami rowerowymi i licznymi przejściami dla pieszych.
7. Mniejsze skrzyżowanie z Wisłostradą. O graniczenie monstrualnej skali węzła z Wisłostradą, zachowanie obecnej ilości pasów na wlotach i wylotach, rezygnacja z budowy od nowa estakad w ciągu Wisłostrady (co spowoduje znaczne utrudnienia w ruchu na okres co najmniej 2 lat).
8. Plac Wilsona dla ludzi. Znaczne zwężenie ulicy Krasińskiego powinno być pierwszym etapem rewitalizacji placu Wilsona w celu przywrócenia centralnemu miejscu Żoliborza utraconego blasku.

Postulaty dla Targówka
9. Nie dla tranzytu przez Bródno. Nie zgadzamy się na potraktowanie mostu Krasińskiego jako mostu tranzytowego, docelowo łączącego ul. Radzymińską z Wisłostradą. Most powinien mieć charakter lokalny i taką organizację ruchu, by nie stanowił zachęty dla przemieszczania się przez Bródno zmasowanego ruchu samochodowego. Dlatego cała trasa (łącznie z ew. ul. Nowotrocką) powinna mieć po 1 pasie ruchu dla samochodów w każdym kierunku.
10. Most dostępny z Targówka. Jednoczesna budowa mostu wraz z wiaduktem nad terenami
kolejowymi pomiędzy ul. Jagiellońską na Pradze Północ a ul. Matki Teresy z Kalkuty na Targówku.
11. Wygodne przesiadki do SKM. Bezpośrednie połączenie przystanku tramwajowego i autobusowego na wiadukcie z przystankiem kolejowym PKP WarszawaPraga dzięki schodom ruchowym i windom, w tym rozważenie przesunięcia tego przystanku na północ (umiejscowienie stacji bezpośrednio pod wiaduktami).
12. Plan dla terenów kolejowych między Żeraniem a Bródnem. N atychmiastowe rozpoczęcie prac nad planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów pomiędzy torami kolejowymi na Żeraniu a ulicą Wysockiego.

Postulaty dla Pragi Północ
13. Obwodnica śródmiejska przede wszystkim. P rzyspieszenie prac projektowych i budowlanych dla odcinka Obwodnicy Śródmiejskiej pomiędzy ul. Radzymińską a Rondem Żaba (bez rozwiązań bezkolizyjnych na samym rondzie).
14. Plan dla Żerania. Natychmiastowe rozpoczęcie prac nad planem zagospodarowania dla terenu tzw. Żerania (Pelcowizny) i wyłożenie go przed ukończeniem budowy mostu Krasińskiego. Żerań nie może stać się kolejnym terenem chaotycznie zabudowanym pod dyktando deweloperów bez szkół, przedszkoli i terenów zielonych, bez innych funkcji niż mieszkaniowa (biurowych, usługowych).
15. Ocalmy zieleń na Pelcowiźnie. Zachowanie w niezmienionej formie jedynego zielonego skweru na Śliwicach przy ul. Kotisa.

Podpisali:
Forum Rozwoju Warszawy, Praskie Stowarzyszenie Mieszkańców „Michałów”, Ruch Sąsiedzki Targówek, Zacisze, Bródno, Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze, Stowarzyszenie Nowy Żoliborz

 

PRZECZYTAJ INNE NASZE ARTYKUŁY O MOŚCIE KRASIŃSKIEGO

 

42
0
Co myślisz na ten temat? Napisz swój komentarzx