Raport z budowy metra: co zbudowano we wrześniu?

9
Share

Huk na budowie metra na Targówku nie ustaje – przekazujemy najświeższe informacje i zdjęcia z postępów robót we wrześniu 2016 roku.

 

Mieszkańcy bloków w okolicach ul. Trockiej i Ossowskiego cały czas zmagają się z głośnymi odgłosami dochodzącymi z budowy metra (pisaliśmy o tym tutaj). Niestety, hałasy jeszcze się nie skończą. Dobre wieści są takie, że ten sam huk oznacza, że prace na budowie podziemnej kolejki trwają w najlepsze.

Budowniczowie warszawskiego metra podali szczegółowe informacje o postępach na budowie II linii metra na Targówku we wrześniu 2016 roku – przedstawiamy je poniżej i dorzucamy najfajniejsze zdjęcia z zeszłego miesiąca.

 

Stacja C17 Targówek (ul. Ossowskiego)

 • zakończono wykonywanie komory ciepłowniczej A43
 • zakończono wykonywanie komory ciepłowniczej A42
 • zakończono wykonywanie komory kanalizacyjnej K2
 • wykonano wykop wstępny wraz z murkami prowadzącymi na komorze rozjazdów
 • rozpoczęto wykonywanie wykopu wstępnego na stacji
 • trwają prace przy wykonywaniu ścian szczelinowych oraz baret na komorze rozjazdów
 • kontynuowane są prace związane z realizacją doświetlenia placu budowy i doświetlenia terenu wokół budowy, w szczególności chodników i ciągów pieszych
 • trwają prace przy wciąganiu oraz przełączaniu kabli miedzianych i światłowodowych do kanalizacji teletechnicznych
 • wykonano przebudowę docelowych sieci sanitarnych (wodociągowych, gazowych i ciepłowniczych) w możliwym zakresie wraz z docelowymi przełączeniami
 • kontynuowana jest przebudowa sieci kanalizacyjnych wraz z komorami –odcinek K3-K4 kolektora

 

 

Stacja C18 Trocka (ul. Trocka)

 • trwa wykonywanie ścian szczelinowych
 • rozpoczęto przygotowania do wykonania stropu zewnętrznego w osich 18-20 (odwodnienie, wykop)
 • trwa przełączanie kabli miedzianych i światłowodowych do kanalizacji teletechnicznych
 • wykonywana jest naprawa niedrożnej kanalizacji teletechnicznej
 • uzyskano docelowe zasilanie placu budowy.
 • zakończono przebudowę kolizji sieci elektrycznych z przełączeniem sieci w związku z zawarciem niezbędnych umów pomiędzy Wykonawcą a RWE
 • zakończono prace związane z realizacją oświetlenia placu budowy i terenu wokół budowy, oraz rozprowadzeniem energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zasilania przystanku autobusowego „Pratulińska”
 • wykonano przebudowę docelowych sieci sanitarnych (wodociągowych, gazowych, ciepłowniczych i kanalizacyjnych) w możliwym w zakresie wraz z docelowymi przełączeniami
 • kontynuowane są roboty demontażowe sieci cieplnych wraz z komorami
 • trwa budowa pawilonu informacyjnego

 

wszystkie zdjęcia: Metro Warszawskie

 

Zobacz raport z budowy metra z sierpnia 2016 r.

9
0
Co myślisz na ten temat? Napisz swój komentarzx