Skrzyżowanie Szczepanika i Mokrej – czytelnicy targowek.info komentują, ratusz odpowiada

38
Share

Ciasna osiedlowa uliczka między blokami stała się ruchliwym i niebezpiecznym objazdem. Dlaczego urzędnicy nic z tym nie robią? Zniecierpliwieni mieszkańcy dopytują się o to na naszej stronie – zaś burmistrz Targówka oficjalnie im odpowiada.

 

Ciasna uliczka Szczepanika stała się ruchliwą arterią dokładnie 2 maja 2016 roku – w dniu, w którym z powodu budowy metra zamknięto główne ulice Targówka Mieszkaniowego. Od tamtej pory ruch samochodów wzrósł kilkunastokrotnie, a szczególnie niebezpiecznie zrobiło się na skrzyżowaniu Szczepanika z ul. Mokrą, przy której jest przedszkole.

Pisaliśmy o tym na targowek.info, interweniowali w urządach mieszkańcy, interweniowali radni. Bez efektów – od siedmiu miesięcy praktycznie nic w tym miejscu się nie zmieniło.

 

 

Skrzyżowanie Szczepanika i Mokrej nieczekiwanie zdominowało dyskusję pod naszym niedawnym artykułem na inny, choć też bulwersujący temat – pobliskiego placu zabaw, który jest tylko dla wybranych.

To co dzieje sie na łączniku Gajkowicza z Mokrą i Szczepaniaka woła o pomstę do nieba. Wszyscy piszą o ul Lusińskiej a tą sprawą się nikt nie zajmuje. Kierowcy jeźdzą bardzo szybko i tylko patrzeć jak dojdzie do tragedii, a w pobliżu jest przedszkole i dzieci wracające ze szkoły – pisze w jednym z komentarzy na targowek.info pan Artur i jest to jedna z najspokojniejszych wypowiedzi czytelników na ten temat.

 

fot. targowek.info

Skrzyżowanie ul. Szczepanika i Mokrej / fot. archiwum targowek.info

 

Na szczęście – stronę targowek.info czytają także w ratuszu na ulicy Kondratowicza. W dyskusji pod naszym artykułem wziął udział osobiście burmistrz Sławomir Antonik (potwierdziliśmy to). Urząd Dzielnicy postanowił też zbiorczo odpowiedzieć na wszystkie zarzuty mieszkańców w tej sprawie.

Poniżej publikujemy w całości długą odpowiedź urzędników na temat ulicy Szczepanika – przeczytajcie, dlaczego większości spraw nie da się rozwiązać, oraz co jednak wkrótce będzie zrobione. A potem, oczywiście, zapraszamy wszystkich do dyskusji pod artykułem.

 

Odnosząc się do zarzutów zamieszczonych na stronie Targowek.info [uściślając: w komentarzach napisanych przez czytelników targowek.info – przyp. red.] dotyczących negatywnego stanowiska Wydziału Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu ulic Szczepanika / Mokra i ul. Szczepanika, uprzejmie informujemy:

1. Odwodnienie tarczy skrzyżowania realizowane jest przez dwa wpusty deszczowe zlokalizowane na ulicy Mokrej od strony przedszkola. Wyniesienie tarczy skrzyżowania spowoduje powstanie zastoiska wody na dwóch wlotach skrzyżowania (patrz załącznik nr 1) oraz zalanie terenu placu zabaw (najniżej położony punkt terenu od ul. Gajkowicza). Orientacyjny koszt wyniesienia tarczy skrzyżowania to ok. 40 000zł. Do tego należy doliczyć koszt przebudowy odwodnienia ulic w obrębie skrzyżowania, tj. ok. 80 000zł oraz przebudowę studni kanalizacyjnej i zasuwy wodociągowej. Nieprawdą więc jest stwierdzenie, że jest to rozwiązanie najtańsze i nie wymagające interwencji w infrastrukturę podziemną.

2. W najbliższych dniach zostanie wybudowany próg zwalniający na ulicy Szczepanika pomiędzy ulicami Handlowa i Janinówka. Już w sierpniu tego roku poinformowano Zespół Zarządców Nieruchomości (ul. Mokra 29) o podjętych działaniach odnośnie lokalizacji tego progu. Należy podkreślić, iż przed tą datą Biuro Drogownictwa i Komunikacji m. st. Warszawy nie dopuszczało możliwości lokalizacji progów spowalniających ruch na długości zatoki postojowej, a więc bez konieczności likwidacji 7-8 miejsc postojowych.

3. W związku z budową metra i wyłączeniem z użytkowania kilku dużych parkingów, w okolicy inwestycji pojawił się ogromny deficyt miejsc postojowych. Sprawa nieprzepisowego parkowania została przekazana do Naczelnika VI Oddziału Terenowego Straży Miejskiej pismem z dnia 8 listopada 2016r.

4. Odnośnie interpelacji nr 33 i 65 Radnego Krzysztofa Miszewskiego: teren, którego dotyczy interpelacja, znajduje się we władaniu RSM Praga. Wydział Infrastruktury przekazał pismo zgodnie z właściwością. Spółdzielnia poinformowała, że teren jest dostatecznie doświetlony i wykonane są bezpieczne ciągi piesze, jako alternatywa dla poruszania się po drogach wewnętrznej. Dodatkowo, dla poprawy bezpieczeństwa na drodze wewnętrznej, zamontowano dwa progi podrzutowe.

5. Odnośnie interpelacji nr 90 Pani Radnej Katarzyny Górskiej-Manczenko zaproponowane rozwiązania są już od dawna wdrożone. Na przedmiotowym obszarze mamy skrzyżowania równorzędne. Uporządkowane jest również parkowanie, poprzez wybudowanie zatok postojowych. W tym roku obniżono także krawężniki na ciągach pieszych przez ul. Mokrą po stronie przedszkola celem likwidacji barier architektonicznych.

6. Odnośnie interpelacji nr 125 Pani Radnej Katarzyny Górskiej-Manczenko. Chodnik wzdłuż całej ulicy przy posesji ul. Mokra 33 jest zabezpieczony słupkami drogowymi przed nieprawidłowym parkowaniem. Dodatkowo na prośbę Dyrektora Przedszkola przy ul. Mokrej, Wydział Infrastruktury wprowadził zmianę w organizacji ruchu, polegającą na ustawieniu zakazu zatrzymywania się wzdłuż południowej strony ul. Mokrej.

7. Realizacja pomysłu zablokowania przejazdu drogą wewnętrzną łączącą ulice Trocką z Mokrą jest w gestii zarządu RSM Praga, a nie Dzielnicy Targówek. Spowodowałoby to przeniesienie całego ruchu samochodowego na ul. Gajkowicza, co stanowiłoby jeszcze większe zagrożenie dla pieszych, gdyż znajdują się tam bezpośrednie wyjścia z budynków.

Podsumowując, podtrzymujemy stanowisko przedstawione w udzielonych wyjaśnieniach na interpelacje Radnych. Odpowiedzi były w pełni merytoryczne, oparte na obowiązujących przepisach technicznych oraz ustawie Prawo o Ruchu Drogowym.

 

38
0
Co myślisz na ten temat? Napisz swój komentarzx