Reforma edukacji - co czeka uczniów z Targówka od 1 września 2017 | targowek.info

Reforma edukacji – co czeka uczniów z Targówka od 1 września 2017

Rząd kończy prace nad likwidacją gimnazjów, a radni i urzędnicy z Targówka kończą prace nad wprowadzeniem tej rewolucji w naszej dzielnicy. Przeczytajcie, jak będzie (na 99%) wyglądała edukacja naszych dzieci w przyszłym roku szkolnym.

 

Pewną ironią jest, że likwidacja gimnazjów w Polsce jest sztandarowym projektem PiS, ale na warszawskim Targówku wprowadzać w życie będzie ją PO.

Szczegółowe informacje na temat stanu prac nad likwidacją gimnazjów na Targówku i jej konsekwencjami dla dzieci niemal wszystkich roczników mamy dzięki radnemu Jędrzejowi Kunowskiemu (Platforma Obywatelska), który jest przewodniczącym Komisji Edukacji w Radzie Dzielnicy Targówek

Oto, co czeka uczniów i rodziców w Dzielnicy Targówek od 1 września 2017 roku – jeśli reforma zostanie uchwalona w obecnym kształcie:

Gdy dziecko ma trzy lata

Każdy trzylatek od września 2017 roku nabywa prawo do miejsca w przedszkolu lub innej formie przedszkolnej (cztero i pięciolatki to prawo już mają). Jednocześnie Ministerstwo Edukacji Narodowej zniosło obowiązek nauki w szkole podstawowej dla sześciolatków. Oznacza to, że sześciolatki nie zrobią w przedszkolach miejsca dla kolejnych roczników.

Efekt: obecnie w przedszkolach na Targówku brakuje od września 2017 roku 750 miejsc dla trzylatków. Dla rodziców trzylatków oznacza to otrzymanie miejsca w przedszkolu w innej dzielnicy lub placówce o znacznie gorszych warunkach niż normalna placówka. Dzielnica Targówek pracuje nad rozwiązaniem tego problemu.

Gdy dziecko ma sześć lat

Obowiązkowe zajęcia w oddziale przedszkolnym są przewidziane dla każdego sześciolatka. Nie oznacza to, że uczeń musi odbyć te zajęcia w swojej szkole rejonowej, ponieważ tzw. klasa zero to zgodnie z prawem oddział przedszkolny i nie podlega rejonizacji. W związku z reformą nie przy każdej szkole podstawowej uda się stworzyć takie oddziały, ze względu na brak miejsca.

Uwaga: na Targówku nie będzie klas zero przez dwa lata w Szkołach Podstawowych: nr 52 i 84 na Zaciszu oraz nr 114 na Targówku Mieszkaniowym.

Sześciolatki w zerówce i przedszkolu będą od początku uczyć się według zreformowanej i nowej podstawy programowej. Klasa I-III to nauczanie zintegrowane, w klasie IV rozpocznie się wstęp do nauki oddzielnych przedmiotów, w klasie V pojawi się nowy wychowawca i nowe przedmioty. Uczniowie w 2022 roku zdadzą egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka obcego, oraz do wyboru z historii, fizyki, geografii, chemii lub biologii.

Uczniowie szkół podstawowych

Tak jak już pisaliśmy na targowek.info, powstaną cztery nowe szkoły podstawowe w miejscu wygaszanych Gimnazjów nr 141, 143, 144 oraz 145. Szkoły na Targówku będa miały nowe, zmniejszone rejony (żeby je zobaczyć, kliknij tutaj).

Organizacja w poszczególnych szkołach w najbliższych latach na podstawie liczby zameldowanych dzieci w danym rejonie będzie wyglądała następująco:

Szkoła Podstawowa nr 28, przy ulicy Gościeradowskiej w roku szkolnym 2016/2017 ma 750 uczniów w 32 oddziałach. W roku szkolnym 2017/2018  planuje się 852 uczniów w 36 oddziałach (w tym trzy klasy zero i cztery klasy pierwsze), a w roku szkolnym 2018/2019 już 927 uczniów i 39 oddziałów (w tym trzy klasy zero i trzy klasy pierwsze).

Szkoła Podstawowa nr 42, przy ulicy Balkonowej w roku szkolnym 2016/2017 ma 770 uczniów w 37 oddziałach, w roku szkolnym 2017/2018 planuje się 860 uczniów w 41 oddziałach (w tym cztery klasy zero i cztery klasy pierwsze), w roku szkolnym 2018/2019 już 948 uczniów w 45 oddziałach (w tym cztery klasy zero  i cztery klasy pierwsze).

Szkoła Podstawowa nr 52, przy ulicy Samarytanka w roku szkolnym 2016/2017 ma 918 uczniów w 37 oddziałach, w roku szkolnym 2017/2018 planuje się 947 uczniów w 39 oddziałach (bez klasy zero, a z czterema oddziałami klasy pierwszej), w roku szkolnym 2018/2019 planuje się 997 uczniów w 41 oddziałach (bez klasy zero, a z dwoma oddziałami klasy pierwszej).

Szkoła Podstawowa nr 58, przy ulicy Mieszka I w roku szkolnym 2016/2017 ma 146 uczniów w 8 oddziałach,  w roku szkolnym 2017/2018 planuje się 215 uczniów w 11 oddziałach (w tym jedna klasa zero  i dwie klasy pierwsze), a w roku szkolnym 2018/2019 planuje się 240 uczniów w 12 oddziałach (w tym jedna klasa zero i jedna klasa pierwsza).

Szkoła Podstawowa nr 84, przy ulicy Radzymińskiej w roku szkolnym 2016/2017 ma 908 uczniów w 37 oddziałach, w roku szkolnym 2017/2018 planuje się 934 uczniów w 38 oddziałach (bez klasy zero i sześcioma oddziałami klasy pierwszej), a w roku szkolnym 2018/2019 planuje się 984 uczniów w 40 oddziałach (bez klasy zero, a z dwoma oddziałami klasy pierwszej).

Szkoła Podstawowa nr 114, przy ulicy Remiszewskiej 40 w roku szkolnym 2016/2017 ma 704 uczniów w 41 oddziałach, w roku szkolnym 2017/2018 planuje się 745 uczniów w 33 oddziałach (bez klasy zero, a z pięcioma oddziałami klasy pierwszej), w roku szkolnym 2018/2019 planuje się 845 uczniów w 37 oddziałach (bez klasy zero, a z czterema oddziałami klasy pierwszej).

Szkoła Podstawowa nr 206, przy ulicy Bartniczej w roku szkolnym 2016/2017 ma 535 uczniów w 28 oddziałach, w roku szkolnym 2017/2018 planuje się 591 uczniów w 30 oddziałach (w tym dwie klasy zero i dwie klasy pierwsze), a w roku szkolnym 2018/2019 planuje się 654 uczniów w 34 oddziałach (w tym dwie klasy zero i dwie klasy pierwsze).

Szkoła Podstawowa nr 275, przy ulicy Świętego Hieronima w roku szkolnym 2016/2017 ma 640 uczniów w 40 oddziałach, w roku szkolnym 2017/2018 planuje się 755 uczniów w 31 oddziałach (w tym jedna klasa zero i trzy klasy pierwsze), a w roku szkolnym 2018/2019 planuje się 805 uczniów w 33 oddziałach (w tym jedna klasa zero i trzy klasy pierwsze).

Szkoła Podstawowa nr 277, przy ulicy Suwalskiej w roku szkolnym 2016/2017 ma 770 uczniów w 34 oddziałach, w roku szkolnym 2017/2018 planuje się 750 uczniów w 33 oddziałach (w tym jedna klasa zero i dwie klasy pierwsze), a w roku szkolnym 2018/2019 planuje się 805 uczniów w 35 oddziałach (w tym jedna klasa zero i dwie klasy pierwsze).

Szkoła Podstawowa nr 285, przy ulicy Turmonckiej w roku szkolnym 2016/2017 ma 828 uczniów w 36 oddziałach, w roku szkolnym 2017/2018 planuje się 878 uczniów w 38 oddziałach (w tym dwie klasy zero i cztery klasy pierwsze), a w roku szkolnym 2018/2019 planuje się 978 uczniów w 42 oddziałach (w tym cztery klasy zero i dwie klasy pierwsze).

Szkoła Podstawowa nr 298, przy ulicy Krakusa w roku szkolnym 2016/2017 ma 569 uczniów w 26 oddziałach, w roku szkolnym 2017/2018 planuje się 635 uczniów w 30 oddziałach (w tym cztery klas zero i cztery klasy pierwsze), a w roku szkolnym 2018/2019 planuje się 735 uczniów w 34 oddziałach (w tym cztery klas zero i cztery klasy pierwsze).

W Gimnazjum nr 141, przy ulicy Trockiej utworzona zostanie szkoła podstawowa i do niej zostanie przeprowadzony nabór do klasy pierwszej, gdzie planowane jest przyjęcie 101 uczniów do czterech oddziałów.

W Gimnazjum nr 143, przy Bartniczej utworzona zostanie także szkoła podstawowa z jedna klasą zero dla 25 uczniów, oraz pięć oddziałów klasy pierwszej dla 116 uczniów.

W Gimnazjum nr 144, przy ulicy Turmonckiej utworzona zostanie szkoła podstawowa z oddziałami integracyjnymi, z jedną klasa zero, oraz trzema oddziałami klasy pierwszej dla 73 uczniów.

W Gimnazjum nr 145, przy ulicy Krasiczyńskiej utworzona zostanie szkoła podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi z sześcioma oddziałami klasy pierwszej dla 156 osób. Tu także planowane jest utworzenie klasy siódmej dla 25 osób.

Gimnazjum nr 142, przy ulicy Olgierda będzie stopniowo wygaszane – co stanie się ostatecznie wraz z końcem roku szkolnego 2018/2019 i wraz z nim zlikwidowany zostanie obecnie działający Zespół Szkół. W budynku pozostanie natomiast powiększone CXXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – jako szkoła czteroletnia.

Gdy dzieci są w klasie I-III

Uczniowie obecnych klas I-III będą pracować na obecnym programie nauczania, w klasie IV prawdopodobnie będą nadal mieć tego samego wychowawcę i będą mieć wstęp do nowych przedmiotów, w klasie V z nowym wychowawcą pojawią się nowe przedmioty.

Każdy uczeń będzie zdawał pełny egzamin ósmoklasisty w miejsce zlikwidowanego egzaminu szóstoklasisty.

Gdy dzieci są w klasie IV-VI

Program w tych klasach się nie zmieni. Nauka będzie przebiegała tak, jakby gimnazjum nie zostało zlikwidowane i uczniowie mieli tam trafić we wrześniu. W klasie VII rozpoczną naukę zgodnie z nowym programem. Zamiast przyrody będzie chemia, biologia, geografia i fizyka, zamiast historii i społeczeństwa – historia i WOS.

Kończąc szkołę podstawową w klasie VIII uczniowie po okrojonym egzaminie ósmoklasisty (tylko język polski, matematyki i języka obcego) rozpoczną naukę w czteroletnim liceum, pięcioletnim technikum lub pięcioletniej szkole branżowej (która dopiero będzie utworzona, a program poznamy najwcześniej w lutym 2017). Z powodu zmiany programu, nauczyciele w szkole średniej będa wymagać od nich wiedzy jakby ukończyli gimnazjum (kolejne roczniki tą wiedzę będą miały rozłożone w klasach IV-VI). Oznacza to, że dzieci będą prawdopodobnie mieć luki w wiedzy.

Obecna klasa VI

Dzisiejsi uczniowie klasy VI nie pójdą już do gimnazjum, ale do klasy VII szkoły podstawowej. Na Targówku zostaną prawdopodobnie w obecnych budynkach, ale nie wszędzie będzie to możliwe, ponieważ budynki nie są z gumy.

Uniknięcie nauki na trzy zmiany jest możliwe jedynie poprzez przeniesienie całych klas do budynków byłych gimnazjów, które staną się szkołami podstawowymi. Należeć to będzie do decyzji rodziców – podkreśla Jędrzej Kunowski, przewodniczący Komisji Edukacji w Radzie Dzielnicy Targówek.

Gimnazjaliści

Obecne szkoły gimnazjalne staną się z mocy ustawy Szkołami Podstawowymi z oddziałami gimnazjalnymi. Dotychczasowi dyrektorzy mają zostać wicedyrektorami tych placówek. Kto będzie dyrektorem takiej placówki i kiedy będzie można ogłosić konkurs na to stanowisko jeszcze nie wiadomo.

Naboru do klasy pierwszej gimnazjum w tym roku szkolnym już nie będzie. Obecni uczniowie klasy pierwszej i drugiej gimnazjum, jeśli otrzymają promocję, przejdą do kolejnej klasy. Jeśli nie, to trafią do VII klasy szkoły podstawowej w 2017 i VIII w 2018 i 2019. Uczniowie gimnazjum zakończą naukę ostatnim egzaminem gimnazjalnym w roku 2018/2019 i trafią – równocześnie z absolwentami nowej klasy VIII – do liceum lub technikum.

Licealiści

Dla obecnych licealistów nic się nie zmieni. Nadal uczą się zgodnie z obecnym programem nauczania i zdają maturę na obecnie obowiązujących zasadach.

Koszty reformy edukacji na Targówku

Choć Dzielnica Targówek chce aby utrzymać obecne zatrudnienie, łatwe to nie będzie. Wielu nauczycieli nie będzie miało kwalifikacji do nauki nowych przedmiotów, a w przypadku nauki przyrody ilość jej godzin zostanie ograniczona – informuje radny Jędrzej Kunowski.

Wdrażając reformę trzeba w szkołach podstawowych odtworzyć pracownie do biologii, chemii, fizyki, czy geografii. Koszt wyposażenia jednej placówki to ok. 200 tys. złotych (x 10 placówek). Z kolei w budynkach gimnazjum trzeba dostosować toalety dla potrzeb młodszych uczniów – to koszt ok. 20 tys. złotych w każdej szkole (x 4 placówku). Dodatkowo place zabaw to koszt ok. 300 tys. złotych za każdy. Trzeba także w obecnych gimnazjach wyposażyć pierwsze oddziały dla sześciolatków, co szacowane jest na 20-60 tys. złotych w zależności od placówki. Wymiana pieczątek i tablic jest już przy tych kosztach symboliczna. Suma wydatków, jakie trzeba będzie ponieść, to według wyliczeń w całej dzielnicy Targówek wyniesie ok. 3,6 mln złotych.

Pod znakiem zapytania pozostaje kwestia budowy nowego boiska przy Gimnazjum nr 141 – obecnie zaplanowanego pod starszych uczniów. Trzeba będzie na nim doprojektować dodatkowy plac zabaw.

 

Reforma edukacji na Targówku. Jak będą się nazywać nowe szkoły podstawowe?

 

PRZECZYTAJ TEŻ:

13 komentarzy na temat “Reforma edukacji – co czeka uczniów z Targówka od 1 września 2017

 • 12 grudnia 2016 o godz. 08:31

  Czy to oznacza ze w bud gimnazjum ktore beda wygaszane poza nastolatkami beda chodzic tylko 7 latki z pierwszej klasy?????? W jednym budynku wszyscy?

 • 12 grudnia 2016 o godz. 08:41

  no właśnie myślałam, że jednak mimo wszystko łatwiej byłoby tam najpierw przenieść szóstoklasistów, w roku następnym dopiero zerówki. na potrzeby klas siódmych i ósmych – są na miejscu zarówno nauczyciele do chemii, fizyki itp jak i potrzebne pracownie.

  już widzę jak rodzice chętnie posyłają sześciolatki do gimnazjum…
  a myśleli że ich to nie dotyczy…

  czy ktoś się opamięta i powstrzyma tę głupotę???

 • 12 grudnia 2016 o godz. 09:53

  Nareszcie konkrety.
  Ciesze się, że moje dziecko trafi do sp na Trocką a nie będzie w przeludnionej sp114.
  POlitykierzy z PO znów straszą brakiem miejsc w przedszkolach. Rządzą tutaj od ponad 10 lat i co roku jest problem w przedszkolach. Przez tyle lat nie budowali przedszkoli a teraz straszą, że to wina PIS , bo likwiduje gimnazja. Hipokryci.

  Założenie reformy jest bardzo dobre i na takie zmiany było oczekiwanie społeczne.
  Zagrożenie to płynie ze strony lokalnej władzy (z PO), która sama nie potrafi a będzie jedynie szkodzić i obwiniać PIS za niedociągnięcia.

  Zresztą cały ten artykuł to straszenie.
  Platforma Obywatelska nie ma pomysłu na Polskę więc pozostaje jej jedynie wzbudzanie lęków.
  Straszyli że po 500+ będzie trzeba stać godzinami w kolejkach.
  Straszyli, że wyrzucą nas z UE.
  Straszyli „sześciolatkami”, „darmowymi lekami”, „obniżonym wiekiem emerytalnym” , „obroną terytorialną” itd.
  Dobrze, że ci tchórze już nami nie rządzą.
  Strasznie strachliwi.

 • 12 grudnia 2016 o godz. 09:55

  Kilka rzeczy, które na pewno się nie zmienią: polscy najmądrzejsi nauczyciele, oferowane przez szkołę pomoce naukowe w postaci tablicy i kredy, nieodpowiedzialni rodzice, którzy dzieci nie edukują w domach tak, aby ich dzieci do szkoły przychodziły już przygotowane na sprawdziany. No i ceny podręczników można by podnieść.

 • 12 grudnia 2016 o godz. 10:46

  CHCICALEM ZAPISAC DZIECKO DO SZKOLY NA SAMARTYANKI DO BRAK MIEJSC!! I MUSZE DO SZKOLY PRZY HANDLOWEJ WOZIC T OJEST PATOLOGIA JAKAS W TYM KRAJU!!! BRAK MIEJSC WSZEDZIE, BITWY O MIEJSCA, KOBIETY ROZWODY BIORĄ ZEBY DZIECKO MIAŁO MIEJSCE

 • 12 grudnia 2016 o godz. 14:34

  Wyposażenie wielu porządnych szkól to dobra tablica multimedialna – ze sparciałych mapa na geografii i historii już się nie korzysta. Tablice są:-)

 • 12 grudnia 2016 o godz. 21:57

  Ile lat PO rządzi w Warszawie i na Targówku? Ile szkół pobudowali w tym czasie na Targówku?

  Trzeba było budować szkoły i przedszkola a nie ścieżki rowerowe.

 • 12 grudnia 2016 o godz. 22:21

  Widzę, że radni z PiS pracują na dietę nawet w godzinach wieczornych. W sumie dobrze odrobione lekcje, bo władzę zdobywa się socjotechniką. Na czym polega ta reforma? Na obiegowej opinii, że gimnazja to, że tamto. Analiza z magla, gdy tymczasem rzeczowe analizy wykazują co innego. No, ale niepowodzenia wychowawcze rodziców, najłatwiej zwalić na system. Tylko jeszcze niedawno obecna minister edukacji – gratulujemy nowych zębów – wychwalała Finlandię, gdzie do jakichkolwiek zmian w systemie szykowano się siedem lat, bo dzieci to nie myszy doświadczalne. Siedem lat analiz, dyskusji i świetne efekty, bo fiński system jest obecnie jednym z lepszych. A PiS spieszy się tylko i wyłącznie dlatego, że stosunkowe niedługo wybory samorządowe, gdzie partia poniosła sromotną klęskę. Założenie jest takie. Mieszamy w edukacji i wszystkie zawirowania zwalamy na nieudolność PO. A jak nie będzie się czego czepnąć, to ogłaszamy się ojcami sukcesu.
  A wy drodzy rodzice, żyjcie w złudnym wyidealizowanym świecie, w którym to byliście grzecznymi dziećmi, bo kończyliście podstawówki. Oczywiście nic się przez te kilkadziesiąt lat nie zmieniło. Nie zmienił się prób dojrzewania, otoczenie i bodźce są takie same, jak w średniowieczu, a dzieciny z ósmej klasy będą trzymać rączki na kołderce w serduszka, bo chodzą w XXI wieku do podstawówki.

 • 13 grudnia 2016 o godz. 08:38

  Lokalna Platforma Obywatelska mogłaby powiedzieć, że choć to nie ich reforma, to przygotowują szkoły na Targówku najlepiej jak mogą. Uspokoić rodziców, że oni z PO są fachowcami i zmiany w szkolnictwie u nas w dzielnicy będą przeprowadzone na najwyższym poziomie i bezboleśnie. Bo oni wiedzą jak rządzić, potrafią sprostać wyzwaniom.

  A co mamy w zamian ?
  Czy Platforma Obywatelska poza straszeniem PISem coś potrafi ?
  Czy są to odpowiedni ludzie do rządzenia ?

 • 31 stycznia 2017 o godz. 10:07

  szkoda tylko,ze dzieci sa sila wypychane z przedszkola do zerowki szkolnej gdzie nawet nie wiadomo czy sie dostana

 • 1 lutego 2017 o godz. 16:03

  W artykule było napisane że 6- latki mogą zostać w przedszkolu zresztą to gwarantuje ustawa to wybór rodziców. Tak jak w przedszkolu 94 na Smoleńskiej w zeszłym roku część rodziców 6-latków zostawiła je w przedszkolu w 0.

 • 20 lutego 2017 o godz. 21:04

  Jasne zadowolony… tylko w czesci przedszkoli np. na Mokrej w zeszlym roku zaden 6-latek nie zostal,bo najprosciej na swiecie nie bylo tam „0” Wszystkie 6-latki wyslano do szkol i rodzice nie mieli NIC do gadania. Tak rozowo jak piszesz nie jest a szkoda.

 • 4 września 2017 o godz. 22:51

  Świetna reforma oświaty zaowocowała brakiem nauczycieli w podstawowkach gratulacje

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.