RSM Praga proponuje na Targówku: jeszcze więcej bloków zamiast zieleni

35
Share

Więcej bloków, mniej trawników i terenów rekreacyjnych – taką wizję Targówka ma Spółdzielnia Mieszkaniowa Praga. Na szczęście znalazł się ktoś, kto postawił się spółdzielcom. 

 

Nadszedł ten moment, w którym musimy pochwalić urzędników ratusza przy pl. Bankowym. Nie zdarza nam się to często, ale tym razem wygląda na to, że uratują nas przed dewastacją osiedla proponowaną przez RSM Praga.

Ale po kolei. Pisaliśmy  już o mozolnie tworzonym miejscowym planie zagospodarowania dla ścisłego centrum Targówka Mieszkaniowego – chodzi o obszar ograniczony „obwodnicą” Handlowa-Myszkowska- Ossowskiego. To ten plan, który w zeszłym roku mogliśmy oglądać w pawilonie w parku.

 

W przygotowany na zlecenie ratusza projekcie planu znalazła się m.in. hala sportowa, basen przy szkole nr 114 czy amfiteatr w parku. Z tym że wszyscy zainteresowani mogli składać uwagi i poprawki do projektu.

Projekt planu zagospodarowania okolic parku Wiecha

Przejrzeliśmy, kto co zaproponował. Większość to drobnostki nie wpływające na wygląd osiedla. Aktywnością „wykazała” się tylko Spółdzielnia Praga, która zgłosiła aż 32 uwagi. I to jakie! Niemal wszystkie polegają na tym, żeby dopuścić jak najwięcej zabudowy mieszkaniowej, kosztem zieleni i terenów sportowych.

Zobaczcie sami, poniżej tylko niektóre uwagi zgłoszone przez spółdzielnię:

 • Zmniejszyć wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej z 25% do 10%
 • Usunąć strefę zieleni wzdłuż ul. Olgierda i Witebskiej
 • Umożliwić zabudowę terenu od strony ul. Olgierda i Witebskiej
 • Zmienić wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na nie mniej 25% (z proponowanej 55 proc.)
 • Zlikwidować na rysunku planu rejony lokalizacji drzew
 • Zmniejszyć teren sportowy i rekreacyjny, zwiększyć powierzchnię zabudowy
 • Umożliwić zabudowę terenu od strony ul. Ossowskiego zgodnie z proponowanym zagospodarowaniem – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami
 • Zwiększyć wielkość powierzchni zabudowy z 40% do 60%
 • dopuścić możliwość realizacji ogrodzeń wokół budynku
 • Zmienić udział powierzchni terenów utwardzonych z 20% na 35%
 • Znieść wymóg 350 miejsc postojowych; wymóg jest nierealny na tak małej działce
 • W projekcie planu nakazuje się zastosowania rozwiązań umożliwiających wprowadzenie roślinno- ści na elewacjach. To dodatkowy koszt dla Inwestora, zatem zapis ten powinien ulec usunięciu.

Przeczytaliśmy te uwagi dokładnie i nie ma ANI JEDNEJ  złożonej w interesie obecnych mieszkańców, czyli spółdzielców. Wszystkie mają sprzyjać jeszcze gęstszej zabudowie Targówka, który był przecież spójnym założeniem architektonicznym.

No dobrze, ale dlaczego mamy chwalić urzędników Hanny Gronkiewicz-Waltz? Bo niemal wszystkie uwagi RSM Praga zostały przez nich odrzucone! To oznacza, że plan ma szanse być przyjętym w pierwotnej wersji. O ostatecznym jego kształcie zdecydują radni.

 

35
0
Co myślisz na ten temat? Napisz swój komentarzx