„Wiejskie” ulice na polu PGR. Radni przeciw

79
Share

Czy na niszczonym właśnie polu PGR Bródno powstaną ulice Miedza, Niwa i Płosa? Radni Targówka dziś będą nad tym głosować i niekoniecznie są za.

 

Pole PGR (informacja dla młodszych mieszkańców naszej dzielnicy: to ta wielka łąka położona pomiędzy ulicami św. Wincentego, Samarytanka i Gilarską, na której jeszcze 20 lat temu rosło zboże i jeździły kombajny) znika na naszych oczach. Właśnie w tej chwili powstają tam dwa duże osiedla mieszkaniowe – Nowy Targówek oraz Osiedle Amsterdam – a wkrótce powinna rozpocząć się budowa szkoły i przedszkola.

Na znikającym polu, które w ciągu kilku lat stanie się jednym z najgęściej zabudowanych fragmentów Targówka, powstaną zupełnie nowe ulice. Jak będą biegły – wiemy od dawna. Jak się będą nazywały – decyduje się właśnie teraz.

Zakulisowe rozmowy, jak mają się nazywać nowe ulice na polu PGR, trwają od kilku lat. M.in. jeden z deweloperów chciał nawiązać do ul. Świętego Wincentego i zaproponował innych „prestiżowych” świętych: św. Mateusza oraz św. Tomasza. Miejscy urzędnicy jednak odrzucili te nazwy i uznali, że nowe ulice powinny się raczej kojarzyć z historycznym folwarkiem Bródno.

Ostatecznie stanęło na ulicach Miedza, Niwa i Płosa – gdzie zostaną one zbudowane, pokazuje poniższa mapka:

 

Informacja dla mieszczuchów (za słownikiem PWN):
* miedza «wąski pas niezaoranej ziemi, rozgraniczający pola uprawne»,
* niwa «ziemia uprawna»,
* płosa «pas ziemi mający 12 zagonów, część niwy».

Oficjalnie nazwy ulic nadaje Rada Warszawy – ale wcześniej musi zasięgnąć opinii rady dzielnicy. I właśnie na dzisiejszym posiedzeniu Rada Dzielnicy Targówek planuje głosowanie nad uchwałami, które sprzeciwiają się propozycji miasta.

„Ponieważ proponowana do nadania nazwy (…) omawiana ulica docelowo jako droga publiczna kategorii gminnej będzie także obsługiwała osiedla o nazwach „Nowy Targówek” i „Amsterdam”, wydaje się zasadne nadanie nazwy, która będzie adekwatna do przyszłego stanu zagospodarowania i nadanych nazw osiedlom. Mając powyższe na uwadze Rada Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy negatywnie opiniuje przekazany projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy”

– czytamy w uzasadnieniach trzech uchwał trzykrotnie sprzeciwiających się nadaniu „wiejskich” nazw pomiędzy nowymi osiedlami w środku Targówka.

Jaka będzie ostatecznie decyzja radnych Targówka, dowiemy się dziś po południu. Ale musimy pamiętać, że niezależnie od wyniku głosowania, i tak ostateczna decyzja o nazwaniu nowych ulic na polu PGR będzie zależała od Rady Warszawy – a ta, jak uczy nas doświadczenie, nie zwraca uwagi na opinię przedstawicieli Targówka.

 

AKTUALIZACJA: Tak jak przewidywalismy, radni Targówka zagłosowali przeciwko ulicom Miedza, Niwa i Płosa. Jednak ostateczna decyzja o nazwaniu tych ulic będzie należeć do Rady Warszawy.

79
0
Co myślisz na ten temat? Napisz swój komentarzx