Obwodnica Śródmiejska: radni Pragi-Południe ostro protestują. A co robią radni Targówka? | targowek.info

Obwodnica Śródmiejska: radni Pragi-Południe ostro protestują. A co robią radni Targówka?

Czy samorządowcy z Targówka znajdą czas, żeby zainteresować się projektem obwodnicy?

 

Od dwóch dni mamy wreszcie otwarty „nasz” fragment Trasy Świętokrzyskiej, ale to tylko kropla w morzu komunikacyjnych potrzeb nie tylko Targówka, lecz całej prawobrzeżnej Warszawy. Kolejnym dużym projektem drogowym, która ma być realizowany (o ile nie zniknie po wyborach samorządowych), jest budowa fragmentu obwodnicy Śródmieścia od ul. Radzymińskiej do ronda Wiatraczna.

O tym, że projekt budzi nasze mieszane uczucia i ma kilka kuriozalnych rozwiązań – takich jak jednopoziomowe skrzyżowanie z trasą Świętokrzyską – pisaliśmy na targowek.info w ostatni poniedziałek. Okazuje się, że innym też to się nie podoba.

Po poznaniu nowych planów arterii błyskawicznie zareagowali radni Pragi-Południe, którzy już 30 października zwołali nadzwyczajną sesję poświęconą tylko i wyłącznie rozwiązaniom ws. obwodnicy Śródmieścia. Prascy radni mocno krytykowali koncepcje arterii na „ich” odcinku, czyli na Pradze-Południe. Ale nie tylko – doszli to takich samych wniosków, co my, także na temat targówkowskiej części arterii.

W rezultacie Rada Dzielnicy Praga–Południe w mocnych słowach sprzeciwiła się planowanej koncepcji obwodnicy Śródmieścia. Poniżej przedstawiamy fragmenty przyjętego na południowopraskiej sesji stanowiska:

W związku z licznymi głosami mieszkańców Dzielnicy Praga-Południe, Rada Dzielnicy Praga–Południe m. st. Warszawy wyraża zdecydowany sprzeciw wobec planowanej koncepcji Obwodnicy Śródmieścia, na odcinku od ul. Grenadierów do ul. Radzymińskiej (…).

Rada Dzielnicy Praga–Południe stoi na stanowisku, że to rola w systemie komunikacyjnym przypisywana danej trasie i prognozowane natężenie ruchu powinny determinować jej klasę a nie na odwrót. Za absolutnie nieuzasadniony Rada uznaje fakt, że w wyniku źle pojętej oszczędności lub na skutek innych przesłanek, przygotowuje się rozwiązania, które na skutek braku kilku kluczowych elementów wartych mniej niż 1/5 – 1/6 kosztów całej inwestycji spowodują, iż pomimo wydania ponad miliarda złotych, trasa wkrótce po oddaniu do użytkowania zacznie się korkować.

Jednocześnie Rada Dzielnicy Praga–Południe m. st. Warszawy wyraża głęboką dezaprobatę wobec ignorowania przez odpowiedzialne za przygotowanie i realizację inwestycji jednostki Miasta, zgłaszanych od ponad dekady postulatów i uwag pod adresem planowanej Obwodnicy.

Mając na uwadze powyższe Rada Dzielnicy Praga–Południe stanowczo domaga się uwzględnienia przy realizacji Obwodnicy Śródmieścia następujących postulatów:

1. Zaprojektowanie i bezwzględną realizację bezkolizyjnego węzła z ul. Grenadierów, z łącznicami zapewniającymi zjazd od tunelu i wyjazd z tunelu po obu stronach węzła, w tym w szczególności po północnej stronie a przed Rondem Wiatraczna.

2. Zaprojektowanie i realizację takich rozwiązań wylotu tunelu aby wyeliminować jego uciążliwość dla mieszkańców ulic Wiatracznej i Chrzanowskiego.

3. Zaprojektowanie i realizację bezkolizyjnych węzłów z ul. Zabraniecką/ Świętej Anny i Trasą Świętokrzyską. (…)

 

Zauważyliście, że radni z Pragi-Południe walczą też o poprawę rozwiązań na Targówku? Chce się więc w tym miejscu zapytać: czy przyłączą się do tej walki także nasi radni z Targówka?

I tu pojawia się kłopot. Rada Targówka pogrążona jest bowiem w chaosie. Nasi radni też niedawno zorganizowali nadzwyczajną sesję, ale tylko po to, żeby odwołać przewodniczącego Rady Dzielnicy. Odwołać im się udało, ale powołać nowego już nie. Teraz więc samorządowcy z Targówka zajęci są ważniejszymi dla nich sprawami: personalnymi przepychankami i nowymi zakulisowymi układami. Czy uda się uratować koalicję PO-Spółdzielnia Bródno, czy PiS przejmie władzę na Targówku, kto wbrew mandatowi wyborców zmienił partyjne barwy, kto w nowym rozdaniu dostanie jakie stanowisko itd. itp. Tym się teraz zajmują radni Targówka wszystkich ugrupowań. Więc takie „drobiazgi”, jak walka o polepszenie projektu obwodnicy, muszą poczekać…

 

Wizualizacja jednopoziomowego skrzyżowania obwodnicy Śródmieścia i (otwartej 2 dni temu) trasy Świętokrzyskiej

 

PRZECZYTAJ TEŻ:

10 komentarzy na temat “Obwodnica Śródmiejska: radni Pragi-Południe ostro protestują. A co robią radni Targówka?

 • 2 listopada 2017 o godz. 10:06

  Rada Dzielnicy Targówek podjęła Stanowisko Nr 9 z dnia 3 lipca 2017r. w sprawie budowy wschodniej części Obwodnicy Śródmiejskiej, w którym wnioskowała m.in. o przystąpienie do realizacji w pierwszej kolejności, oznaczonego jako etap II, odcinka obwodnicy od ul. Zabranieckiej do Ronda Żaba wraz z jego przebudową.

 • 2 listopada 2017 o godz. 10:26

  Ja z sąsiadami podjęliśmy stanowisko nr 10, że każdy powinien dostać 5000 zł podwyżki.

 • 2 listopada 2017 o godz. 11:12

  Aż z ciekawości odszukałem w necie to Stanowisko Nr 9. I ono bylo zupełnie o czymś innym i w zupełnie innym tonie niż to o czym jest artykuł

 • 2 listopada 2017 o godz. 14:20

  Co robi Rada Dzielnicy, żeby mieszkańcy Targówka mogli skorzystać z szybkiego dojazdu do Targowej przez nowy odcinek drogi? 517 powinno szybko się tam znaleźć i szybko jechać do Targowej i centrum.

  Ale znając życie to ZTM i radni ogłoszą sukces jak pojedzie tam – jak wcześniej mówiono – 156. Co pół godziny.

 • 2 listopada 2017 o godz. 14:21

  Stanowisko Nr 9
  Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
  z dnia 03 lipca 2017r.

  w sprawie budowy wschodniej części Obwodnicy Śródmiejskiej.

  Występuje się do Prezydenta m. st. Warszawy i Rady m. st. Warszawy o jak najszybsze przystąpienie do budowy wschodniej części Obwodnicy Śródmiejskiej.
  W dniu 7 lipca 2011 r. Rada Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy podjęła stanowisko, w którym apelowała o jak najszybsze przystąpienie do realizacji inwestycji związanych z rozwojem systemu transportowego prawobrzeżnej Warszawy i rozbudowy układu drogowego, w tym budowy tej obwodnicy zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji.
  Z uwagi na przedłużający się proces projektowania etapu I (połączenie Ronda Wiatraczna z ul. Zabraniecką), związany ze skomplikowanym układem komunikacyjnym
  oraz istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym na tym terenie, wnioskujemy
  o przystąpienie do realizacji w pierwszej kolejności, oznaczonego jako etap II, odcinka obwodnicy od ul. Zabranieckiej do Ronda Żaba wraz z jego przebudową.
  Realizacja Obwodnicy Śródmiejskiej na odcinku od połączenia z Trasą Świętokrzyską do Ronda Żaba wpłynie korzystnie na poprawę funkcjonowania układu komunikacyjnego
  na Targówku.
  Oczekujemy, że ten etap inwestycji, niezwykle ważny dla prawobrzeżnej Warszawy,
  a w szczególności mieszkańców Dzielnicy Targówek, będzie realizowany w pierwszej kolejności.

  Przewodniczący
  Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

  Krzysztof Miszewski

 • 2 listopada 2017 o godz. 17:12

  Oni są zajęci poszerzaniem Łodygowe na odcinku 1,5 kilometra.

 • 2 listopada 2017 o godz. 22:56

  @x

  Rozumiem, że za to „stanowisko” rada bierze co miesiąc pensje? Wysłano je SMS-em, zmieściłoby się?

 • 3 listopada 2017 o godz. 07:01

  Kompletnie nie rozumiem sensu istnienia rady dzielnicy.
  Na co w ogóle oni mają uprawnienia?

  Rada miasta decyduje o budżetach, inwestycjach i nawet nazywaniu ulic a oni tylko to opóźniaja wydając swoje stanowisko. Jak często to bywa ich „negatywna opinia” lub ulubione słowo „sprzeciw” spywa jak po kaczce po radzie miasta bo to oni są prawdziwymi decyndami.

  Ktoś sie orientuje ile nas kosztuje ta farsa?

 • 6 listopada 2017 o godz. 09:22

  A co Radzie Targówka przeszkodziło, żeby zająć stanowisko w sprawie przedstawionego projektu? Zajęła jedynie stanowisko że odcinek do Ronda Żaby powinien być w pierwszej kolejności, a odcinek o którym mowa kompletnie ich nie interesuje? Jak zaczną od odcinka Radzymińska-Grenadierów to niech robią to jak chcą, mamy to w głębokim poważaniu? W taki sposób rada dba o nasze interesy, olewając totalnie tak ważną sprawę?

 • 6 listopada 2017 o godz. 13:00

  Zapamiętajmy te nazwiska i nie wybierajmy ich za rok:
  Harasim Witold
  Mroczek Joanna
  Suzdalcew Urszula
  Bittel Andrzej
  Cichocki Tomasz
  Dąbrowski Andrzej
  Duczman Jacek
  Gapys Andrzej
  Golec Grzegorz
  Górska-Manczenko Katarzyna
  Jamiński Michał
  Jankiewicz Maciej
  Kozielska Dorota
  Kunowski Jędrzej
  Marczyk Janusz
  Miszewski Krzysztof
  Miśkiewicz Jolanta
  Poczesny Zbigniew
  Rybak Jacek
  Skłodowski Marcin
  Stanisławski Miłosz
  Szajkowski Bartosz
  Waszczak Marek
  Wąsik Cezary
  Winter Bożena

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.