Remont „obwodnicy Targówka” dwa razy dłuższy. ZDM: „To nie nasza wina”.

25
Share

Nowy termin zakończenia prac w ciągu ulic Ossowskiego, Handlowej, Barkocińskiej i Myszkowskiej to dopiero czerwiec 2019 roku.

 

Podczas kampanii wyborczej wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska obiecywała w błysku fleszy, że remont tzw. „obwodnicy Targówka Mieszkaniowego” zakończy się do 15 listopada 2018 roku.

O tym, że obietnice władz miasta to jedno, a rzeczywistość to coś zupełnie innego, pisaliśmy na targowek.info przed tygodniem: tuż przed obiecanym terminem zakończenia wykonano zaledwie 12 procent prac drogowych!

Minął jeszcze tydzień i miejscy urzędnicy wreszcie sami przyznali, że remont „obwodnicy” jest wielką porażką i podali nowy termin zakończenia prac: czerwiec 2019 roku. Zarząd Dróg Miejskich nie ma jednak sobie nic do zarzucenia i podaje mnóstwo wymówek, dlaczego tak się stało.

„Prace związane z przebudową [obwodnicy] są skoordynowane z budową II linii metra. Jej wykonawca stopniowo odtwarza ulice zamknięte na czas budowy: w sierpniu ruch wrócił na ul. Ossowskiego, w październiku – na ul. Trocką. Zamknięcie tych ulic oznaczało spore utrudnienia dla mieszkańców osiedla – aby je ograniczyć autobusy otrzymały wydzielony buspas. Jego likwidacja nie była możliwa przed otwarciem ul. Trockiej. Z tego względu wykonawca wstrzymał przebudowę skrzyżowań ul. Handlowej z ul. Gorzykowską, ul. Pratulińską i Kołową na ronda – Biuro Polityki Mobilności i Transportu nie zgodziło się na kolejne utrudnienia w tym rejonie” – tłumaczy ZDM. I wylicza kolejne trudności:

„Zmianę harmonogramu prac wymusiło także przedłużające się oczekiwanie na zawarcie tzw. umów kolizyjnych z gestorami sieci. W ramach inwestycji niezbędna jest przebudowa sieci podziemnych, np. urządzeń wodociągowych na trzech skrzyżowaniach (Ossowskiego – Witebskiej – Prałatowskiej; Handlowej – Myszkowskiej – Gorzykowskiej oraz Handlowej – Kołowej – Ossowskiego). Niezbędna jest też przebudowa przyłączenia instalacji elektrycznej do urządzenia elektroenergetycznego należącego do Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Niestety, gestorzy tych sieci nie podpisali umów z wykonawcą w pierwotnie zakładanym terminie, a brak przebudowy sieci uniemożliwia rozpoczęcie innych robót w pobliżu” – dodają urzędnicy. Ale to jeszcze nie koniec wymówek.

„Najbardziej nieoczekiwaną przeszkodą były… znaleziska archeologiczne. W pobliżu ulicy Witebskiej odkryto relikt archeologiczny w postaci zabytkowego bruku kamiennego, co skutkowało koniecznością czasowego wstrzymania prac na tym odcinku. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków nakazał także przeprowadzenie archeologicznych badań wykopaliskowych w zakresie pełnej eksploracji i dokumentacji odkrytych bruków kamiennych oraz ewentualnych nawarstwień kulturowych i obiektów archeologicznych, a także wykonania opracowania wyników badań. Odkryty bruk planujemy odpowiednio wyeksponować, aby był dowodem historii Targówka sprzed wojny. Wpływa to jednak na wydłużenie terminu prac w rejonach objętych pracami archeologów” – informuje Zarząd Dróg Miejskich, na koniec podkreślając stanowczo:

„Wszystkie powyższe przeszkody nie wynikały z winy wykonawcy ani ZDM. Dlatego ostateczny termin zakończenia inwestycji został przesunięty. Prace mają się zakończyć w czerwcu przyszłego roku” – informują urzędnicy.

Jednak dlaczego w ogóle rozpoczęto tę inwestycję i zapewniano o jej szybkim zakończeniu – mimo budowy metra, braku uzgodnień z Biurem Polityki Mobilności i Transportu, brakiem umowy z Innogy Stoen – tego urzędnicy nie wyjaśniają. Chociaż łatwo się domyślić.

Zdjęcie z 18 kwietnia: początek kampanii wyborczej – podpisanie umowy na przebudowę „obwodnicy” Targówka. Od lewej: wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska (PO), dyrektor ZDM Łukasz Puchalski, dyrektor firmy IDS-BUD Arkadiusz Arciszewski, stołeczna radna Iwona Wujastyk (PO), burmistrz Targówka Sławomir Antonik (SM Bródno) / fot. Zarząd Dróg Miejskich

 

Zdjęcie z 11 listopada: niemal to samo miejsce, co powyżej – ulica Handlowa – ale już po zakończeniu samorządowej kampanii wyborczej / fot. targowek.info

 

25
0
Co myślisz na ten temat? Napisz swój komentarzx