Rada Targówka chce walczyć z „Partnerem”

59
Share

Nawet radni mają dość – dziś na sesji Rady Targówka będzie głosowany ostry sprzeciw przeciwko firmie wywożącej śmieci z dzielnicy.

 

O problemach z wywozem odpadów komunalnych z Targówka – które zaczęły się 1 lipca, w chwili gdy zajęło się tym konsorcjum firm Partner – napisaliśmy wiele, a nasi czytelnicy w komentarzach jeszcze więcej.

Choć wydaje się, że sytuacja nieco się poprawia, to dzieje się to tak powoli, że sprawą śmieci na Targówku zajęli się nawet dzielnicowi radni.

Dzisiaj po południu na sesji Rady Dzielnicy Targówek radni planują wystąpić do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, żeby wreszcie wyegzekwował od konsorcjum Partner, Partner Dariusz Apelski i Jarper prawidłowe wywiązywanie się z umowy na odbiór odpadów z terenu naszej dzielnicy.

Przy tym radni nie patyczkują się w słowach. W projekcie apelu w ostrych słowach piszą o tym, że Partner ignoruje składane reklamacje i powoduje tym realne zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców. Całe stanowisko brzmi tak:

 

Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie odbioru odpadów na terenie Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy

Stanowisko wnoszone jest do Rady m.st. Warszawy w celu wyegzekwowania realizacji postanowień umowy zawartej pomiędzy m. st. Warszawą a konsorcjum Partner sp. z o.o. oraz PARTNER Dariusz Apelski i JARPER sp. z o.o. dotyczącej wywozu odpadów z terenu dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Mieszkańcy Dzielnicy Targówek codziennie zgłaszają problemy zalegania odpadów, a co za tym idzie odoru, namnażania się szczurów i obniżenia komfortu życia. Wszystko to jest skutkiem nieregularnego wywozu śmieci przez wyżej wymienionego operatora.

Pomimo interwencji Radnych, kontaktu z Urzędem Dzielnicy, zgłaszania braku i opóźnień z odbiorami odpadów pod nr 19115 i bezpośrednio do firmy Partner, sytuacja nie ulega poprawie. Skalę problemu obrazuje liczba skierowanych interpelacji radnych i zapytań podczas sesji rady Dzielnicy.

W ostatnich dniach doszło do zdarzenia grożącego w sposób bezpośredni życiu i zdrowiu mieszkańców ul. Rembielińskiej na Targówku [a konkretnie na Bródnie – przyp. red.]. Brak odbioru nagromadzonych gabarytów doprowadził do pożaru bloku. Na szczęście nikt nie zginął, ucierpiało jednak mienie mieszkańców; wiele lokali, elewacja budynku, jak również klatki schodowe, wymagają remontu.

Mieszkańcy Dzielnicy ponoszą opłaty za wywóz odpadów, w wysokości zależnej od wypełnionej deklaracji. Obecny stan faktyczny sprawia, że opłaty te pokrywają niezgodne z umową działania firmy Partner.

W związku z tym apelujemy do Prezydenta m.st Warszawy o natychmiastowe działania w tej sprawie, poprzez wyegzekwowanie od konsorcjum Partner sp. z o.o. oraz PARTNER Dariusz Apelski
i JARPER sp. z o.o. realizacji zobowiązań zgodnie z postanowieniami umowy oraz wyciągnięcie konsekwencji za dotychczasowe nieprawidłowe działania.

***

 

Czy powyższy apel zostanie przegłosowany przez Radę Targówka, dowiemy się dzisiaj późnym popołudniem. Czy odniesie od jakikolwiek efekt – dowiemy się dopiero za wiele tygodni.

 

zdjęcie na górze: niewywiezione śmieci na Bródnie / fot. archiwum/Facebook

59
0
Co myślisz na ten temat? Napisz swój komentarzx