Raport z budowy metra: co zbudowano w czerwcu 2020 roku?

5
Share

Pod ulicą Kondratowicza mamy już wydrążone dwa równoległe tunele metra. A co wydarzyło się na budowie podziemnej kolejki w ubiegłym miesiącu?

 

Kończy się lipiec, ale na chwilę cofnijmy się o miesiąc wstecz. Sprawdzamy, jaki jest postęp prac na budowie II linii metra w Warszawie, na odcinku północno-wschodnim, wg informacji Metra Warszawskiego i stanu na koniec czerwca 2020 roku.

Stacja C19 Zacisze (ul. Figara)

 • Wykonywane są drogi dojazdowe do posesji prywatnych.
 • Wykonano wykop wstępny obszar czerpnio -wyrzutni P1.
 • Wykonano barety.
 • Zakończono montaż ekranów akustycznych- wykonano około 100%.
 • Wykonano płytę denną wraz z izolacją w osiach 26-28.
 • Wykonano strop pośredni na poz.-1 bez otworów technologicznych.
 • Wykonuje się słupy czerpnio-wyrzutni P1 – 100%.
 • Wykonywany jest wykop pod płytę denna korpusu stacji-50%.
 • Wykonano wykop pod płytę denną wyjścia W2-90%.
 • Wykonywane są fundamenty pod urządzenia w wentylatorni głównej
 • Wykonano instalację kanalizacyjną sanitarną w stropie, w zakresie osi 10- 11 na poz. -1.

 

Stacja C20 Kondratowicza (ul. Kondratowicza)

 • Zakończono wykop wstępny pod strop górny przejścia podziemnego w osiach 29-44.
 • Zakończono wykop podstropowy przejścia podziemnego w osiach 29-44.
 • Zakończono wykonywanie płyty dennej przejścia podziemnego w osiach 29-44.
 • Trwa wykonywanie elementów pionowych przejścia podziemnego w osiach 29-44 (ściany, słupy) – zaawansowanie 97%.
 • Trwa wykonywanie izolacji stropu górnego przejścia podziemnego w osiach 29-44 – zaawansowanie 50%.
 • Zakończono wykonywanie płyty dennej stacji.
 • Rozpoczęto wykonywanie elementów pionowych stacji (słupy) – zaawansowanie 30%.
 • Trwa wykop podstropowy na wyjściu W4 – zaawansowanie 80%
 • Zakończono wykonywanie stropu górnego wyjścia W2.
 • Trwa wykop podstropowy na wyjściu W2 – zaawansowanie 90%
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego wyjścia W1 – zaawansowanie 40%. 
 • Aktualne zaawansowanie przebudowy sieci sanitarnych wynosi:
  -wodociągowych – zaawansowanie – 85%,
  -kanalizacyjnych – 85%,
  -gazowych – 85%,
  -ciepłowniczych – I ETAP – 90%, – II ETAP-90%.
 • Zamontowano docelowy układ rurociągów i zaworów w komorze K1.
 • Wykonano docelową sieć ciepłowniczą 2*Dn350 od komory K1 do ul. Malborskiej.
 • Wykonano ostatni docelowy odcinek s.c., 2*Dn800 wzdłuż ul. Kondratowicza
 • po północnej stronie stacji.
 • Wspólnie z gestorem s.c. VEOLIĄ ustalono szczegółowy harmonogram docelowego przełączenia sieci ciepłowniczej w rejonie całej stacji C20—-termin-przełom czerwca i lipca.
 • Rozpoczęto budowę nowego docelowego przyłącza s.c. do budynku ul. Malborska nr.1
 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1. oraz na poziomie -2—całkowite zaawansowanie w/w robót-55%.
 • Rozpoczęto prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 18%.

Stacja C21 Bródno (ul. Rembielińska)

 • Zlikwidowano tymczasową sieć ciepłowniczą przy budynku Bazyliańska 7.
 • Wykonano ściany szczelinowe komory startowej TBM i rozjazdów.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych komory torów odstawczych – zaawansowanie 88 %.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych korpus stacji zaawansowanie – zaawansowanie 95 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie przesłony z jet-grounting – 85 %. (Zakończono wykonywanie przesłony jet-grounting w osiach 1-12 (w rejonie budynków Bazyliańska 7 i Rembielińska 21A)).
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny komory rozjazdów.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny torów odstawczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny, strop pośredni i płytę fundamentową korpusu stacji.
 • Wykonano wykop metodę podstropową w komorze startowej TBM i rozjazdów – 100 %.
 • Wykonano strop górny komory startowej TBM i rozjazdów – 100 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego korpusu stacji – 54 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego komory torów odstawczych – 35 %.
 • Wykonano stop pośredni komory startowej TBM i rozjazdów- 100%
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu pośredniego korpusu stacji – 37 %.
 • Wykonano płytę fundamentową komory startowej TBM i rozjazdów – 100%.
 • Rozpoczęto wykonywanie płyty fundamentowej korpusu stacji – 10 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego nad tunelem wyjścia W3 i W6 – 85 %.
 • Wykonano strop górny na wyjściem W1
 • Wykonano strop górny na wyjściem W6
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian wyjścia W1, W5 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu przejścia dla pieszych pod ulicą Rembielińską wyjście W3 i W6.
 • Trwają prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 23%.
 • Trwają prace wypustów bednarki płyty dennej- 12%.
 • Wykonywane są przepusty fi 160 w płycie dennej- 9%.
 • Wykonano odwodnienia dwóch komór ciepłowniczych K2 i K3
 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1.
 • Wykonano w/w roboty w rejonie wyjścia W6
 • Rozpoczęto budowę przyłączy kanalizacyjnych dla odwodnienia liniowego torowiska tramwajowego w ulicy Rembielińskiej.

Gotowy fragment tunelu metra pod ul. Kondratowicza na Bródnie

źródło, zdjęcia: Metro Warszawskie

 

PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Już w weekend Bródno bez tramwajów. Będą prostować tory na Rembielińskiej.

Zobacz też: Raporty z budowy metra na Bródnie i Zaciszu z poprzednich miesięcy.

 

5
0
Co myślisz na ten temat? Napisz swój komentarzx