Koniec z zakładami śmieciowymi na Targówku Fabrycznym?

12
Share

Radni chcą całkowicie zakazać działalności zakładów zbierających i przetwarzających śmieci w przemysłowej części Targówka.

Dziś sesja rady dzielnicy, a na niej m.in. rewolucyjny projekt zmian w planach zagospodarowania przestrzennego. Radni chcą w nich zapisać „całkowity zakaz lokalizacji przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie zbierania, przetwarzania oraz spalania odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne” na całym obszarze Targówka Fabrycznego (z jednym wyjątkiem: obszaru Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Gwarków, czyli miejskiej spalarni śmieci).

O tym, że Targówek Fabryczny stał się dzielnicą odpadów, pisaliśmy na naszej stronie już kilkakrotnie (czytaj np. tutaj). M.in. urząd miasta zgodził się aż na 18 punktów zbierania odpadów niebezpiecznych w naszej dzielnicy, w tym połowa z tych decyzji była niezgodna z przepisami! Na szczęście ten problem dostrzegają także rządzący naszą okolicą.

W ostatnim czasie regulacje te [aktualne zapiszy planów zagospodarowania – przyp. red.] są często błędnie interpretowane przez szereg firm zajmujących się przetwarzaniem odpadów, jako przyzwolenie na zakup odpadów (wykorzystując nawet transport międzynarodowy) i ich segregację na terenie Targówka Fabrycznego wraz z szeroko zakrojoną logistyką. Przykładem mogą być wystąpienia wielu przedsiębiorstw o umożliwienie zlokalizowania (w tym zmiany sposobu użytkowania istniejących obiektów) i prowadzenia działalności w zakresie zbierania i magazynowania różnego rodzaju odpadów w tym medycznych i weterynaryjnych, jak również przetwarzania i odzysku odpadów niebezpiecznych

– czytamy w uzasadnieniu projektu.

Wjazd do zakładu firmy First Recykling /fot. targowek.info

Wjazd do zakładu firmy First Recykling /fot. targowek.info

Jeśli plany zostaną zmienione, z Targówka znikną m.in. takie firmy jak 'First Recykling”, planujące zbiórkę 163 rodzajów odpadów (w tym 77 niebezpiecznych) przy ul. Bardowskiego, tuż obok budowanego zbiornika rekreacyjnego, oraz „Sagromet”, chcące zbierać 21 rodzajów odpadów niebezpiecznych przy ul. Księcia Ziemowita, tuż obok przedwojennego, zabytkowego kościoła i zespołu szkół przy Mieszka I.

Ale… o zmianie planów zagospodarowania przestrzennego nie decydują radni dzielnicy. Głosowanie na dzisiejszej radzie Targówka (którego pozytywny wynik wydaje się być pewny) jedynie rozpocznie długi proces zmian. Ostateczną decyzję w sprawie zakazu działania zakładów śmieciowych na Targówku Fabrycznym podejmą radni m.st. Warszawy. Kiedy i jaką? Jeszcze długo nie będzie wiadomo.

12
0
Co myślisz na ten temat? Napisz swój komentarzx